Sami Vartiainen Koillismaan kauppakamariosaston puheenjohtajaksi

Koillismaan kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Pudasjärven Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Sami Vartiainen, joka seuraa tehtävässä Henrik Karvosta.

Vartiaisen mukaan vuoden 2022 toiminnan tärkeitä teemoja ovat osaavan työvoiman saatavuus ja avoimien työpaikkojen täyttäminen.

– Osaavan työvoiman kohtaanto-ongelma on jatkuva haaste, sillä työpaikat ja työntekijät eivät kaikilla aloilla löydä toisiaan. Lisäksi alueelliset veto- ja pitovoimatekijät ovat myös suuria haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Koillismaa on tosin vetovoimainen jo pelkästään luontonsa ansiosta, jonka pohjalle on hyvä rakentaa tulevaa, sanoo Vartiainen.

Vartiaisen mukaan asumisen uusia muotoja ja ennen kaikkea monipaikkaisuutta tulisi myös edistää mm. kaavoituksen kautta. Lisäksi Vartiainen korostaa, että saavutettavuus on tärkeä tekijä koko alueen elinkeinoelämälle.

– Meille merkitsee erittäin paljon Valtatie 20:n kehittäminen. Lisäksi pienempi teollisuutta palveleva tieverkosto tulee pitää kunnossa ja tienpidon kunnossapitoluokituksia tulisi Koillismaallakin nostaa, sanoo Vartiainen.

Vartiaisen mukaan muut Koillismaan kauppakamariosaston teemat ovat yhteisiä koko Suomelle:

– Biotalouden edistäminen, digitalisaatio ja varautuminen sekä jatkuvuuden hallinta ovat nykypäivää ja niiden merkitys korostuu tulevaisuudessa, jotta kykenemme vastaamaan aktiivisesti ympäristössämme tapahtuviin muutoksiin, toteaa Vartiainen.

Koillismaan kauppakamariosaston hallitus 2022

Puheenjohtaja Sami Vartiainen, Pudasjärven lämpö Oy, Pudasjärvi
Varapuheenjohtaja Ulla Mäkitalo, Telatek Works Oy, Taivalkoski

Jäsenet:

Jari Hentilä, Naturpolis, Kuusamo
Jenny Halvari, Koillissanomat, Kuusamo
Katri Karjalainen, Sanitar Oy, Kuusamo (uusi)
Timo Kemppainen, Kuusamon Toimialapalvelu Oy, Kuusamo
Ville Koramo, kuljetusliike Kantola & Koramo, Kuusamo
Kimmo Korpua, Kuusamon Uistin, Kuusamo
Mika Mankinen, Kuusamon EVO (uusi)
Mikko Nevakivi, Nevakivi Oy, Pudasjärvi
Lea Riekki, Scandic Rukahovi, Kuusamo
Kyösti Salmirinne, Asianajotoimisto Kyösti Salmirinne, Kuusamo
Juha Sarajärvi, Koillismaan pesula Oy, Kuusamo
Petteri Virranniemi, Pölkky Oy, Kuusamo
Sari Päivärinta, FinAvia, Kuusamo (uusi)

Lisätietoja:

Sami Vartiainen, Koillismaan kauppakamariosaston puheenjohtaja
Puh. 040 588 1438
Email: sami.vartiainen@pudasjarvi.fi