Pohjoisen painoarvo korostuu entisestään

Toiminta-alueellamme on meneillään tai suunnitteilla valtava määrä teollisuuden investointeja, jotka luovat positiivista tulevaisuuskuvaa. Valtakunnallisestikin yritysten luottamuslukemat ovat vaihteeksi nousussa kaikilla päätoimialoilla. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan viimeksi tällainen tilanne on ollut vuoden 2021 lokakuussa.

On tosin muistettava, että valtakunnallisesti investoinneissa pitkään nähty vaisuus painaa taloutta vielä pitkään alaspäin. Tässä suhteessa pohjoinen on monella tapaa piristävä poikkeus, ja alueellisten vahvojen investointien ansiosta alueemme merkitys on kasvanut huomattavasti. Lisäksi maailmanpolitiikan rajujen käänteiden vuoksi pohjoisen painoarvo on korostunut myös turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Viime vuonna Lapin kauppakamari selvitti maamme viennin ja tuonnin vaihtoehtoisia reittejä tilanteessa, jossa Itämeri olisi osaksi suljettu laivaliikenteeltä. Selvityksen perusteella peräti puolet tuonnistamme ja viennistämme voitaisiin häiriötilanteessa järjestellä maayhteyksillä hyödyntämällä Pohjois-Norjan satamia. Käytännössä Suomen reittien ja satamien välityskyky ei kuitenkaan nykyisellään kykene vastaamaan tähän skenaarioon.

Elinvoimainen ja menestyvä pohjoinen on nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa Suomelle elintärkeä alue, joten maanpuolustuksen, huoltovarmuuden ja kestävän kasvun vuoksi Suomen tulee varmistaa sekä alueen taloudellinen kehitys että toimivat yhteydet pohjoiseen Nato-liittolaiseen. Pelkästään näistä syistä kauppakamarin vaikuttamistyö on nyt erityisen tärkeää Pohjoisen ohjelman toteuttamisen varmistamiseksi eduskunnan päätöksenteossa. Tässä asiassa katson tärkeäksi yhteistyön Lapin kauppakamarin kanssa.

Oulun kauppakamari on perustettu vuonna 1918, joten toimintaamme velvoittavat pitkät perinteet. Viime vuodet ovat olleet monenlaisen muutoksen ja myllerryksen aikaa, mutta perustehtävämme pysyy maailman myrskyistä huolimatta edelleen samana: Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita.

Vuonna 2024 Oulun kauppakamarin tavoitteena on lisätä kasvua pohjoiseen tuottamalla ratkaisuja työvoiman lisäämiseen, investointien edistämiseen, saavutettavuuden parantamiseen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen. Toiminta-alueemme kriittisiä menestystekijöitä ovat Pohjoisen ohjelman edistäminen, matkailun kehittäminen (Oulu2026, Kalajoki, Syöte, Ruka ja Vuokatti), investointien luvituksen sujuvoittaminen sekä kansainvälisen opiskelija- ja työyhteisön luominen. On tärkeää, että voimme ohjata näitä tekijöitä oikeille raiteille meidän näkökulmastamme.

Juha Laakkonen
Oulun kauppakamarin puheenjohtaja

Kategoriat:Mielipide