Pohjois-Pohjanmaan yritysten tavoitteena vaikuttavat ilmastotoimet – tukena kauppakamarin ilmasto-ohjelma

Kuva: Avik Dey / Unsplash

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Ennen kaikkea niitä halutaan tehdä ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisen takia. Keskuskauppakamarin organisoimaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yli 200 yritystä kertovat, että ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi asiakkaiden odotukset ja erottautuminen kilpailijoista ovat tärkeitä syitä tehdä ilmastotoimia. Ilmasto-ohjelmaan osallistuu pk-yrityksiä eri toimialoilta ympäri Suomea. Pohjois-Pohjanmaalta mukaan on valittu yhteensä 13 yritystä eri aloilta.

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy tehdä ilmastotyötä. Vastaajista 20 prosenttia piti asiakkaiden odotuksia ja 20 prosenttia kilpailijoista erottautumista tärkeimpinä syinä. Muita pienempiä syitä olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty.

”Pohjoisessa ilmastotoimilla on erityinen merkityksensä yritysten kilpailuvalttina. Kestävällä matkailulla on suuri merkitys koko Pohjois-Suomelle, ja lisäksi meille tärkeällä metsäteollisuudella on näkyvä vaikutus muovia korvaavien biopohjaisten tuotteiden valmistamisessa”, sanoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Vastaavasti kustannukset, resurssien ja osaamisen puute ovat olleet syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu.

”Pohjoisessa suuret yritykset ovat perinteisesti tottuneet hoitamaan oman vastuualueensa kestävässä kehityksessä. On hienoa, että ilmasto-ohjelma kannustaa myös pk-yrityksiä kasvavissa määrin kantamaan kortensa kekoon”, toteaa Tuovinen.

Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

LähiTapiolan mahdollistamaan ohjelmaan haki 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Päätökset ohjelmaan valittavista yrityksistä teki Keskuskauppakamari. Valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan.

”Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Ilmastolahjoituksellamme voimme auttaa pk-yrityksiä vastaamaan heidän toimintaympäristöjensä ja arvoketjujensa ilmastotavoitteisiin entistä paremmin”, sanoo LähiTapiola Pohjoisen liiketoimintajohtaja Vesa Riihimäki.

”Ilmastonmuutos, jos mikä, edellyttää yhteistä vastuunkantoa ja onnistumista yhdessä. Sikäli onkin erityinen ilo olla mahdollistamassa ilmasto-ohjelman kaltaista koulutusta. Myös kiinnostus ohjelmaa kohtaan niin alueellisesti kuin paikallisesti oli positiivinen asia ja luo osaltaan uskoa tulevaan”, jatkaa Riihimäki.

Lisätietoja:
Vesa Riihimäki, LähiTapiola Pohjoisen liiketoimintajohtaja, p. 040 350 2110, vesa.riihimaki@lahitapiola.fi
Jari P. Tuovinen, Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja, p. 044 313 4505, jari.tuovinen@chamber.fi
Anne Vanhala, Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija, p. 050 339 1625, anne.vanhala@chamber.fi

Kategoriat:Vastuullisuus, Ilmasto, Vihreä siirtymä