Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen: ”Verotuksen tulee olla kansainvälisesti verrattuna kilpailukykyistä ja kannustaa myös yrittäjyyteen”

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 suomalaiset yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017.

– Yritykset Oulun kauppakamarin toiminta-alueella, kuten koko maassa, ovat erittäin tärkeä osa menestyvää yhteiskuntaa. Ne työllistävät merkittävästi ja kehittävät alueita omilla tuotteilla ja palveluillaan sekä maksavat ja välittävät veroja ja veroluontoisia suoritteita yhteiskunnalle. Yritysten toimintaympäristön kehittäminen julkisen sektorin saamin verovaroin ja toimenpiteillä on siksi tärkeää. Yritysten näkökulmasta se tarkoittaa hyvälaatuista infrastruktuuria, saavutettavuutta ja koulutusjärjestelmää sekä julkisia palveluita, sanoo Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.

Pellikaisen mukaan palveluiden kehittämisessä voi nostaa esille mm. sujuvammat kaavoitus- ja lupaprosessit investointien osalta ja nopeammat lupaprosessit mm. osaavan ulkomaalaistaustaisen työvoiman saatavuudessa. Yksilöiden osalta korostuvat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä viihtymiseen liittyvät tekijät kuten ympäristö ja kulttuuri. Lisäksi alueelliset vetovoimatekijät ovat erittäin tärkeitä myös yrityksille.

– Viimeaikaiseen vaalikeskusteluun liittyen yritysten verotusta ei voi kiristää nykyisestä, ei kansainvälisesti verrattunakaan. On syytä muistaa, että Suomi elää viennistä ja siltä osin on kyse kansainvälisestä kilpailukyvystä. Verotuksen ja veroluonteisten maksujen yhteisvaikutuksena olemme jo valmiiksi takamatkalla. Verotuksen tulee olla kansainvälisesti verrattuna kilpailukykyistä ja kannustaa myös yrittäjyyteen, korostaa Pellikainen.

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä.

– Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Suuri Veroselvitys on luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja
esa.pellikainen(at)chamber.fi
puh. 0400 682 403

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta.