Oulun kauppakamarin alueella yritysten näkymät edelleen optimistisia, vaikka lähitulevaisuus epäselvää

Syyskuun alussa tehdyn Kauppakamareiden Talouskyselyn yhteydessä selvitettiin yritysten lähiajan näkymiä. Valtakunnallisesti jopa 39 prosenttia yrityksistä kertoo kannattavuutensa heikkenevän, ja yleisenä päätelmänä kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu hirvittävät vastaajia.

Yhteensä kyselyyn vastasi ennätykselliset yli 2600 yritystä, joista Oulun kauppakamarin jäseniä oli lähes 200.  Vastaajista noin 70 prosenttia työllisti vähintään 10 henkilöä. Yleisesti ottaen tulevaisuudennäkymät ovat Oulun kauppakamarin toiminta-alueella hieman valoisammat kuin valtakunnallisesti yleensä. Joka viides yrityksistä pitää yleisiä tunnelmia optimistina, mutta lähes 40 prosenttia puolestaan pessimistisinä (36%) tai jopa erittäin pessimistisinä (3%).

”Yrityksistä yli 80 prosenttia arvioi liikevaihtonsa olevan yhtä suuri (49%) tai suurempi (34%) tänä vuonna edellisen vuoteen verrattuna ja lähes saman verran vastaajista arvioi kehityksen jatkuvan samana myös seuraavan kuuden kuukauden aikana. Henkilöstömäärän kasvua odottaa lähes 30 prosenttia tänä vuonna ja seuraavalle kaudellekin lähes joka neljännes arvioi henkilömäärän kasvavan”, toteaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Kannattavuuden odottaa pysyvän ennallaan (32%) tai jopa paranevan (27%) yli puolet yrityksistä. Korkojen nousu huolestuttaa 67 prosenttia yrityksistä. Erityistä huolta aiheuttaa energian ja sähkön hintojen nousu, jonka yli 76 prosenttia vastaajista arvioi heikentävän yrityksen toimintaa. Kolme neljästä yrityksestä ei kuitenkaan koe konkurssiriskin kohonneen, vaikka yli 70 prosenttia odottaa tuotantokustannusten kasvavan vielä vuoden 2022 aikana.

”Kiteytetysti yritysten mielestä näkymät niin lyhyellä kuin pitkällä aikaikkunalla ovat sumeat. Nousevat kustannukset ja etenkin sähkön hinta huolestuttavat suuresti. Tähän tulisi löytää keinoja, jotta tilanteesta ei muodostuisi kestämätöntä yritystoiminnalle. Myös resilienssiä on näkyvissä, kun yritykset toteavat, että suhdannevaihtelut ovat tapahtumia, joihin ei itsellä ole mahdollisuutta vaikuttaa ja jäljelle jää sopeutujan rooli. Pitää keskittyä oleelliseen ja tehdä työtä entistä paremmin”, toteaa Tuovinen.

Terästeollisuudelle tulenkestäviä materiaaleja ja komponentteja valmistavan ylivieskalaisen Bet-Kerin toimitusjohtaja Antti Hautamäki näkee Tuovisen tapaan talouden yleisnäkymän sumuisena.

”Eniten huolta aiheuttavat tulevan talven energiapulan suorat ja epäsuorat lisäkustannukset. Esimerkiksi meille tulee aika paljon tavaraa Keski-Euroopasta ja siellä kustannukset ovat nousseet rajusti. Lisäksi voi tulla eteen haasteita saatavuuden osalta, koska kaasun saatavuus on huonontunut. Toisaalta voi olettaa, että kysyntä Keski-Euroopassa vähenee, koska energiapula iskee luultavasti sinne kovemmin ja ehkä tehtaita ajetaan pienemmällä teholla tai seisautetaan, tämä voi parantaa saatavuutta. Saatavuusongelmiin olemme toki pyrkineet varautumaan hajauttamalla ostoja, mutta epävarmuutta on todella paljon ilmoilla”, sanoo Hautamäki.

”Seuraava vuosi tulee olemaan haastava. Kustannukset ovat nousseet pahemmin kuin olisi osannut arvata ja materiaalisaatavuudessa on ollut ongelmia, joten kannattavuuskin on kärsinyt ja tullee kärsimään. Kaikesta huolimatta pää pystyssä ja luottavaisin mielin mennään kohti tulevaa, ei maailma tähänkään pysähdy”, päättää Hautamäki.

Kauppakamarien talouskysely julkaistaan kokonaisuudessaan 21. syyskuuta.

Lisätietoja: Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen,
puh. 044-3134505 ja jari.tuovinen@chamber.fi

Kategoriat:Talous