Oulun kauppakamari: Korkeakoulut reagoineet hienosti ICT-yritysten osaajatarpeeseen

Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen

Vuonna 2018 valmistui Oulun kauppakamarin ICT-osaajatarveselvitys yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, BusinessOulun ja alan yritysten kanssa.

– ICT-osaajatarpeeseen on reagoitu kuluneen kolmen vuoden aikana hienosti. Saamiemme tietojen mukaan pelkästään Oulun yliopisto ja OAMK ovat nostaneet vuosittaiset aloituspaikkamääränsä yhteenlaskettuna noin 600 aloituspaikasta yli tuhanteen – kasvua on siis liki 80 prosenttia. Aloituspaikkamäärä on nyt samalla tasolla yritysten vuosittaisen tarpeeseen peilattuna, sanoo Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.

Pellikaisen mukaan myös alemmalla koulutusasteilla on reagoitu haasteeseen ja yritysyhteistyöhön on kehitetty mm. laboratorioympäristöjä. Lisäksi ICT-osaajatarpeisiin on reagoitu useilla oppilaitosten, työvoimaviranomaisten ja kunnallisten yrityskehitysorganisaatioiden hankkeilla.

– On kuitenkin muistettava, että ”koulutusputkien” kautta osaajat valmistuvat viiveellä ja tällä hetkellä kasvaneiden aloituspaikkojen kautta vuosittain valmistuvien määrä on viiden vuoden kuluessa noussut 50 prosenttia eli noin 550 henkilöön. Sen jäädessä alle yritysten osaajatarpeen tasosta, tarvitaan siis myös nopeampia toimenpiteitä osaajien saamiseksi alueellemme tarkoittaen osaajien houkuttelua muualta Suomesta ja ulkomailta. Parasta aikaa on käynnissä myös Talent Hub-hanke, jolla pyritään lähentämään kv-taustaisia osaajien ja alueen yrityksiä yhtenä osaajahaasteiden ratkaisuna, kertoo Pellikainen.

Pellikaisen mukaan oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön on oltava aktiivista, jotta aloituspaikat saadaan jatkossakin täyttymään.

– Paljon on tehtävää siis nuorten suuntaan, jotta he tunnistavat alan mahdollisuudet, osaamistarpeet ja toimijat. Yritysten on syytä tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä jo peruskoulujen kanssa ja opiskelijoiden kanssa opiskelujen edetessä. Yritysten, nuorten ja opiskelijoiden kohtaamiseen tarjotaan vuoden ympäri lukuisia erilaisia kohtaamispaikkoja yritysten omien toimien lisäksi. Hyvinä esimerkkeinä nuorisovaikuttamisessa ovat BusinessOulun ”Työn Taitajat”-toimintamalli ja Taloudellisen Tiedotustoimiston Yrityskylätoiminta, päättää Pellikainen.

Lisätietoja:

Esa Pellikainen

VARATOIMITUSJOHTAJA, TEOLLISUUSSEKTORI

0400 682 403

Kategoriat:Osaaminen, ICT-ala