Osaava henkilöstö on yrityksen menestymisen perusta 

Mari Viirelä

Pula osaavasta henkilöstöstä kurittaa juuri nyt lähes tulkoon kaikkia toimialoja. Jokainen yritys haluaisi palvelukseensa valmiin ammattilaisen, joka osaa kaikesta kaiken. Todennäköisempää on kuitenkin löytää hyvä tyyppi, jolla ei ole ihan kaikkea yrityksen kaipaamaa osaamista ja tarvitsee opastusta. Moni yritys tuskaileekin, mistä löytää aika ja resurssit kouluttamiseen. Bisneksen pyörittäminen vie kaiken ajan yrittäjältä, eikä pula tekijöistä auta asiaa. 

Uuden henkilön rekrytointi on aina aikaa vievä prosessi. Kokeneella osaajalla saattaa olla suhteellisen pitkä irtisanomisaika edellisestä työstään, jolloin puuttuvan erikoisosaamisen kouluttaminen uudelle työntekijälle voi viedä saman ajan, ja olla hyvä ratkaisu yrityksen tarpeisiin. Edelleenkin liian harva yritys tietää, että TE-toimistolla on tarjolla moneen eri tilanteeseen sopivia yrityslähtöisiä koulutuspalveluita. Erityisesti yhteishankintakoulutukset tarjoavat tukea yrityksille niin nykyisen henkilöstön osaamisen päivittämiseen kuin uuden osaavan henkilöstön saamiseen. Lähtökohtana ovat yritysten omat osaamistarpeet, joten näin voidaan taata, että työntekijöiden osaaminen päivitetään juuri yrityksen omien vaatimusten mukaisesti.  

Vaikka moni epäilee, että julkiset palvelut ovat kankeita ja avun saaminen kestää pitkään, niin yhteishankintakoulutukset ovat varsin ketteriä. Nopeimmillaan koulutus voi alkaa noin 1,5 kuukauden kuluessa yhteydenotosta TE-palveluihin. Valmiiksi tehdyt puitesopimukset nopeuttavat koulutusten järjestämistä huomattavasti, ja puitesopimusten piirissä olevien alojen kirjo on varsin laaja. Työelämän tarpeita skannataan jatkuvasti, jotta puitesopimuksia olisi tarjolla juuri niihin tehtäviin, mitä yrityselämä tarvitsee. Kouluttajat ovat asiantuntijoita, joilla on erittäin hyvä osaaminen nykypäivän vaateista omalla alallaan. 

Kaikki toiminta, mikä auttaa yrityksiä ylläpitämään osaamista, on tärkeää ja siihen pitää jatkossakin yhteiskunnan panostaa. Koulutuspalveluiden helppo löydettävyys ja joustava käyttö auttavat yrityksiä vahvistamaan kilpailukykyään alati muuttuvassa maailmassa, jossa villinä laukkaava inflaatio ja kohoavat kustannukset asettavat osaamisen merkityksen entistä tärkeämpään asemaan.  

Mari Viirelä, 
Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja 

Kategoriat:Osaaminen, Työvoima, Rekrytointi