Opiskelijat tarvitsevat töitä suhdanteista riippumatta 

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi kesätyökyselynsä tulokset 16. tammikuuta. Kyselyn mukaan kesätyöpaikkoja on tarjolla tulevana kesänä vähemmän kuin vuosi sitten. Heikentynyt taloustilanne heijastuu kesätyöpaikkojen määrään, kun yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa. Laskusuhdanteesta huolimatta kesätyöt ovat opiskelijoille erittäin tärkeitä, koska usein niillä kuitataan opintoihin pakollisina kuuluvia harjoitteluita.  

Koulutusohjelmat noudattavat opetussuunnitelmaa suhdanteista riippumatta. Mikäli harjoittelupaikkoja ei ole tarjolla, se tarkoittaa opintojen viivästymistä, mikä heijastuu negatiivisesti siinä vaiheessa, kun noususuhdanne alkaa ja tekijöitä tarvitaan. On hienoa, että esimerkiksi rakennusalalla yritykset saavat ottaa loppuvaiheen harjoittelua suorittavia opiskelijoita, vaikka henkilöstöä olisi lomautettuna. Suhdanneherkällä alalla on elinehto, että opiskelijat valmistuvat myös heikentyneessä suhdanteessa. 

Opiskelijat tekevät yhteistyötä yritysten kanssa opintojen aikana luoden työelämäkontakteja ja hankkivat samalla arvokasta kokemusta. Usein aiemmin tehty yhteistyö harjoittelujen, projektien ja opinnäytetöiden tiimoilta poikii myös vakituisen työsuhteen opintojen päätyttyä. Yritysten onkin hyvä ymmärtää, että loppuvaiheen opiskelijat ovat usein jo kiinnittyneet tiettyyn yritykseen, eikä valmistuvia opiskelijoita ole välttämättä tarjolla yrityksen tarpeisiin. Fiksu yritys ymmärtääkin, että opiskelija kannattaa ottaa kasvamaan kesätöiden, harjoittelujen ja projektien kautta jo opintojen aikana. 

EK:n kesätyökyselyn positiivisena huomiona oli ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita työllistävien yritysten osuuden kasvun jatkuminen. Pelkästään Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelee useampi sata kv-taustaista tutkinto-opiskelijaa. Hiljaisemmat jaksot liiketoiminnassa ovat hyvä hetki oppimiselle ja uudistumiselle, joten ulkomaisten opiskelijoiden työllistäminen on oiva tapa varautua ennen kaikkea osaajapulaan, mutta myös lisätä yrityksen monimuotoisuutta. 

Mari Viirelä

Palvelusektorin johtaja

050 482 2305

Kategoriat:Koulutus, Mielipide, Työvoima