Työlupien saatavuusharkinnasta luovuttava kokonaan

Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Suomen velkaantuva, ikääntyvä ja byrokraattinen maa tarvitsee uudistuksia. Tavoitteena pitää olla kestävä talous ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä.

Suomen pitkään jatkunut matala syntyvyys on johtanut epäedulliseen väestörakenteeseen ja heikkenevään huoltosuhteeseen. Osaavien kotimaisten työntekijöiden heikkenevä saatavuus jarruttaa yritysten kasvua, investointeja ja kilpailukykyä. Suomen on houkuteltava osaavaa ulkomaista työvoimaa myös siksi, että kansainvälistyvät yrityksemme tarvitsevat lisää kansainvälistä osaamista. Kilpailu osaajista on globaalisti kovaa. Samalla kun Suomi yrittää kääntää maantieteelliset haasteet kiinnostaviksi tekijöiksi, Suomi tarvitsee myös konkreettisia houkutteita ulkomaisille osaajille, jotka harkitsevat Suomeen työn tai opintojen perässä muuttamista. 

Kuten ETLA:n Aki Kangasharju totesi Martti Ahtisaari -instituutin Talousfoorumissa Oulussa, Migrin on muututtava muuton estovirastosta maahan houkutteluvirastoksi.

Osaamiseen perustuva maahanmuutto on Suomelle kohtalonkysymys. Suomi ei pärjää nyt eikä tulevaisuudessa käpertymällä omien rajojensa sisään, sillä meillä pitää olla töiden tekijöitä ja veronmaksajia myös jatkossa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla luonnollinen väestönkasvu kääntyy ennusteiden mukaan miinusmerkkiseksi vuonna 2037.

Väestön ikääntymiseen, osaavan työvoiman pulaan ja kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittämiseen voidaan kaikkiin vastata lisäämällä osaamisperusteista maahanmuuttoa merkittävästi nykyisestä.

Sujuvat oleskelulupaprosessit ovat keskeinen asia, joka vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien silmissä. Prosessit ovat nykyisellään yksinkertaisesti liian pitkiä ja niitä on nopeutettava. EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien henkilöiden työhön perustuviin oleskelulupiin liittyvästä saatavuusharkinnasta tulisi luopua. Se olisi Suomelle kilpailuetu, joka lisäisi maamme houkuttelevuutta ja mahdollistaisi yrityksille joustavammat kansainväliset rekrytoinnit.

Yrityksille on mahdollistettava luokittelu ja asema, jolla ne voivat palkata ja työllistää entistä sujuvammin ulkomaalaisia työntekijöitä. Rajoittamisen ja ehtojen asettamisen sijaan on luotava houkutteleva ja kannustava ilmapiiri ulkomaalaisilla opiskelijoille, työntekijöille ja heidän perheilleen muuttaa ja asettua Suomeen. Edistettävä yhteispohjoismaisten työmarkkinoiden toimivuutta ja lisättävä yhteistyötä työvoiman houkuttelemiseksi Pohjois-Norjaan, Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Suomeen yhdessä.

Jari P. Tuovinen
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja

Kategoriat:Työvoima, Työperäinen maahanmuutto