Nyt on tarve tuoda alueellisia muuttovoittotekijöitä vahvasti esille laajalla kuntayhteistyöllä – lähiliikenne on yksi tärkeä mahdollisuus!

Pohjois-Suomessa on halu ja tarve edistää muuttovoittotekijöitä monipuolisella yhteistyöllä. Käytännössä se tarkoittaa alueen investointien esille nostamista, yritysten tunnettuuden parantamista, palvelujen, koulutustarjonnan, liikenteen ja viihtymisen kehittämistä asukkaiden ja elinkeinoelämän hyväksi.

Raahen kauppakamariosaston hallitus järjesti vuoden 2022 painopisteteemaansa muuttovoittotekijöiden vahvistaminen liittyvän sidosryhmätapaamisen 26.4. Limingan luontokeskuksessa. Kutsuimme keskusteluun kauppakamariosaston alueelta kuntien ja kaupunkien johtoa ja kävimme antoisan keskustelun erilaisista mahdollisuuksista. Yhteistyön ja asioiden eteenpäin viemisen tahtotila on vahva.

Mielenkiintoisena mahdollisuutena nähtiin Limingan elinkeinojohtajan Teemu Haapalan esittelemä lähiliikennejunahanke, joka on parasta aikaa myös Traficomin mietinnässä yhdessä muiden eri puolella maata olevien hankkeiden kanssa. Tulisiko lähiliikennettä tarkastella pendelöinnin ja palveluiden sekä viihtymisen osalta aina Iistä Oulaisiin ja Raaheen saakka?!

Nostoja;

  • Seutukuntien onnistumiseen liittyy kokonaisvaltaisesti alueen tunnettuus sekä veto- ja pitovoima: joukkoliikenne, työpaikat ja koulutus- sekä harrastusmahdollisuudet.
  • Elinkeinoelämä kannustaa yli kuntarajojen ulottuvaan yhteistyöhön.
  • Yritykset, investoinnit ja työpaikat ovat kehittämisen ja hyvinvoinnin moottorina.
  • Kuntien strategioissa yritysyhteistyön halutaan olevan aktiivista ja kunnat ovat organisoineet siihen resursseja ja uusia toimintamalleja kuten esimerkiksi ”elinvoimatoimikunnat” ja erottuva, rohkeakin kuntien brändäys. Kehittyvä yritysilmapiiri on seutukunnissa ja yli kuntarajojen tavoitteena.
  • ”Naapuriltakin” voi lainata ja saavuttaa win-win-kehityksen laajemmalle alueelle.
  • Soteuudistus ja vuonna 2024 käynnistyvä kuntavetoinen työllisyyspalvelu-uudistus tuovat kunnille uusiutumisen mahdollisuuksia ja uusia mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön ja elinkeinojen kehittämiseen.
  • Ketterä kaavoitusprosessi, tontti- ja asuntopolitiikka, palvelut ja viihtyisä elinympäristö ovat muuttovoittotekijöinä työpaikkojen lisäksi keskeisiä näkökulmia.
  • Lähiliikenne on mielenkiintoinen ja ajankohtainen kehittämiskohde, joka kiinnostaa monia. Sen eri muotoja laajalla kuntayhteistyöllä kannattaa viedä eteenpäin.

Jari Riihijärvi/Raahen kauppakamariosaston hallitus/Jot-Rent Oy, Leena Mikkola-Riekkinen/Raahen kaupunki, Riikka Moilanen/Oulaisten kaupunki, Pekka Rajala/Limingan kunta, Pirre Seppänen/Siikalatvan kunta, Pertti Severinkangas/Siikajoen kunta, Matti Soronen/Pyhäjoen kunta

Kategoriat:Investoinnit, Logistiikka ja liikenne, Mielipide