Nimitysvaliokunta pyytää ehdotuksia jäseniksi Oulun kauppakamarin hallitukseen vuodelle 2022

Oulun kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, joka huolehtii kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kauppakamariosastojen puheenjohtajat sekä vähintään 5 ja enintään 14 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan kuitenkin maksimissaan neljäksi vuodeksi peräkkäin.

Hallituksen jäsenistä erovuoroisia ja eroavia ovat Kainuun ja Kalajokilaakson kauppakamariosastojen puheenjohtajat sekä 3 muuta jäsentä. Nimitysvaliokunta valmistelee henkilövalinnat Oulun kauppakamarin Syyskokoukselle. Hallituksen kokoonpanossa pyritään kattavaan edustukseen eri toimialoilta sekä omistukseltaan ja kooltaan erilaisista yrityksistä. Osastot valitsevat osaston hallituksen ja ehdottavat sille puheenjohtajan kauppakamarin Syyskokouksen vahvistettavaksi.

Nimitysvaliokunta pyytää jäsenistöltä ehdotuksia henkilöiksi Oulun kauppakamarin hallitukseen vuodelle 2022. Haemme yhteensä maksimissaan 3 henkilöä edustaen erityisesti rakennustuoteteollisuutta, rakentamista sekä palvelusektoria painottaen matkailualan osaamista.

Henkilöehdotukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse 15.10.2021 mennessä Nimitysvaliokunnan sihteerille mailto:jari.tuovinen@chamber.fi Häneltä saa myös lisätietoja valintaprosessista. Nimitysvaliokunta tarkistaa itse ehdottamiensa hallituksen jäsenten suostumukset.

Jari Tuovinen

toimitusjohtaja

044 313 4505

Kategoriat:Hallitustyöskentely