Neljännesvuosisata yrittäjän tukena

”Autamme Suomea auttamalla sen yrittäjiä onnistumaan”. Viime vuonna täyttyi 25 vuotta Suomen Yri-tyskummit ry:n toimintaa. Muutaman kunta- ja yritysjohtajan ideasta ja samaan aikaan Pirkanmaalla käynni-styneestä yrittäjien tukipalvelusta on kasvanut valtakunnallinen yli tuhannen jäsenen järjestö, joka toimii kai-kissa manner-Suomen maakunnissa. Toiminta-ajatuksemme on koota yhteen kokeneita liikkeenjohdon ammattilaisia, yritysjohtajia, asiantuntijoita, muodostaen vapaaehtoisperiaatteella toimiva palveluverkosto yrittäjien tueksi ja jonka jäsenet sitoutuvat arvoihimme: luottamuksellisuuteen, rehellisyyteen, riippumat-tomuuteen ja asiantuntijuuteen. Rakenteemme perustuu maakuntajakoon ja 21:n alueemme toimintaa joh-taa aluekummi. Missiomme on auttaa Suomea auttamalla sen yrittäjiä onnistumaan. TEM:n ja yhteisöjäsen-temme tuki auttaa pitämään toiminnan yllä. Järjestönä olemme täysin epäpoliittinen emmekä toimi etujärje-stönä. Kuitenkin jo taustamme ja missiomme viestivät että näemme yritystoiminnan ja yrittäjät maamme hyvinvoinnin välttämättömänä moottorina ja pidamme tätä näkökulmaa kaikessa esillä.

Oulun Kauppakamari mukana aloituksessa Oulussa: Pohjois-Pohjanmaalle yrityskummitoiminta rantautui vasta noin 10 vuotta sitten. Aiempien yritysten epäonnistuttua olivat SYK ry:n puheenjohtaja Pauli Leimio ja varapuheenjohtaja Jorma Helen yhteydessä Oulun Kauppakamarin toimitusjohtajaan Jaakko Okkoseen. Jaakko tunnettuun tapaansa tarttui heti toimeen ja kutsui koolle täkäläisiä alan ihmisiä kokoukseen SYK ry:n edu-stajien kanssa. Tästä syntyi vaiheittain tilanne jossa allekirjoittanut aloitti Pohjois-Pohjanmaan aluekummina ja Risto Luttinen, joka oli jo mentoroinut yrittäjiä, yrityskummina ja nyttemmin aluekummina. Kuluneen 10 vuoden aikana on Pohjois-Pohjanmaalle kasvanut yksi suurista yrityskummialueista, noin 50 yrityskummia, pal-vellen näinä vuosina satoja yrittäjiä. Enemmistö alueen kunnista, mm. Oulu, ovat yhteisöjäseniämme.

Yrityskummin ainut tavoite: asiakasyrittäjän menestys. Suurin yksittäinen asiakassegmenttimme on yksinyrit-täjät sekä pienet alle 10 henkilön yritykset eli toimimme pitkälti eri segmenteissä kuin Hallituspartnerit. Eetti-set sääntömme määrittävät toiminnan perustan: saavutettu mielihyvä on yrityskummin ainut henkilökohtai-nen ”palkinto”, myönteinen asiakaskokemus mielihyvän lähde. Asiakastyytyväisyys on tärkeä mittarimme jota seuraamme vuosittain, keräten näin myös kehittämiskohteita. Saamamme palaute on arvostavaa ja NPS-lukumme jatkuvasti korkeat. Asiakkaiden liiketoiminnallisin mittarein seuraamme toiminnan vaikuttavuutta.

”Tuotteemme” on yrityskummipalvelu, työmenetelmämme mentorointi. Jäsenistössämme on paljon kon-sultteja mutta emme toimi konsulttina asiakasyrityksessä emmekä ole ammattimaisen konsulttitoiminnan kilpailija. Yrityskummi ei tee asiakasyrityksessään töitä, ei hoida projekteja eikä veloita palkkioita. Sensijaan yrityskummi on asiakkaansa tukihenkilö, joka ohjaa yrittäjää kohti yhdessä asetettua tavoitetta mentorina, kysyen tärkeitä kysymyksiä, kyseenalaistaen, kannustaen, rohkaisten mutta ei työhön osallistuen.

Jatkuva uusiutuminen on elinehto. Järjestömme noudattaa rekrytoinnissaan jäsenkriteereitä. Tavoitteemme on jatkuva, maltillinen kasvu mutta on myös kohtalonkysymys huolehtia ikärakenteestamme ja sitä kautta kyvystä uusiutua ja pitää huolta ajanmukaisesta palvelun tasosta alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Jä-seneksemme tullaan määritellyn ja koulutuksellisen rekrytointiprosessin kautta jolloin varmistuu toiminnan korkea taso ja siten se tärkein, myönteinen asiakaskokemus ja asiantunteva apu asiakkaillemme.

Digitalisaatio pelastaa. Eritoten palvelusektorin yrittäjien kamppaillessa pandemia-ahdingossa olemme joutuneet ikävään tilanteeseen: toiminnallemme on välttämätöntä yhteisöllisyys ja yhteisten kokemusten vaihto mutta kuten koko yhteiskunta, elämme rajoitteiden alla. Olemme silti kyenneet pitämään toiminnan yllä verkon avulla. Nyt on tärkeää saada yhteiskunta käyntiin, ihmiset liikkeelle ja yritysten ovet mahdollisimman rajoitteitta auki. Patoutunutta kysyntää on paljon ja elpyminen nopeaa kunhan siihen vaiheeseen päästään.

Kaarlo Nurmiranta, hallituksen puheenjohtaja, SYK r.y.