”Meillä ei haeta kv-tekijöitä, meillä haetaan tekijöitä”

Mari Viirelä, Oulun kauppakamari

Tuorein ammattibarometri osoittaa, että Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan tekijöitä mm. kuljetuspuolelle, sote-tehtäviin, majoitus- ja ravitsemusliikkeisiin, rakennusalalle, ICT-yrityksiin ja siivousalan tehtäviin. Keskuskauppakamarin kysely osaajien saatavuudesta puhuu karua kieltä: Oulun kauppakamarin alueen yrityksistä (N140) noin 53 % kokee, että osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua. Kuitenkin vain noin 39 % vastaajista on hyödyntänyt ulkomaalaisia osaajia helpottaakseen tilannettaan.

Aiemmin viime viikolla osallistuin Oulu Talent Hub -hankkeen tapahtumaan, jossa kansainvälisten osaajien rekrytoinnista oli mielenkiintoinen paneelikeskustelu. Erityisesti paneelista jäi mieleen Oulun Radisson Blu hotellinjohtaja Tarja Karvolan toteamus: ”Meillä ei haeta kv-tekijöitä, meillä haetaan tekijöitä.” Radisson Blun palkkalistoilla on useampia kymmeniä henkilöitä eri kansallisuuksia, joista yksikään kansallisuus ei ole dominoivassa roolissa. Kuuntelin ilahtuneena, kuinka joustavasti työyhteisö on ratkonut kielikysymyksen, joka tuntuu usein olevan se iso kivi kengässä ja este ulkomaalaisten palkkaamiselle. Tarjan sanoin ”Meillä kommunikoidaan kaikilla kielillä.”

Karvolan erinomaisten huomioiden lisäksi palvelupäällikkö Kirsi Pajamäki Arffmanilta kiteytti hyvin, mitä ulkomaalaisten osaajien palkkaaminen vaatii yritykseltä: hyvin laadittu työpaikkailmoitus, yrityksen omat valmiudet ja tuki palkkaavalle yritykselle. Kun työpaikkailmoitus on laadittu läpinäkyvästi ja täsmällisesti, niin se säästää kaikkien aikaa ja parantaa saatujen hakemusten laatua. Usein ulkomaalainen työntekijä tarvitsee tukea käytännön asioissa, jotka meille suomalaisille voivat olla itsestään selviä. Lisäksi yritys voi tarvita tukea byrokratiassa, työlupa-asioissa tai koulutuksessa. Tukea on saatavilla ja useat tahot osaavat neuvoa vähintään eteenpäin oikeaan paikkaan, jos ei itsellä ole kykyä auttaa juuri kysytyssä asiassa.

Keskuskauppakamarin kysely osoitti, että työyhteisöjen kokemukset ulkomaalaisista työntekijöistä ovat pääosin positiivisia. Vastaajista (N=54) vain noin 7 % ilmoitti kokemusten ulkomaalaisten osaajien vuokraamisesta tai rekrytoinnista olevan negatiivisia. Talent Hubin tilaisuudessa Kirsi Pajamäki sanoi hyvin, ”ettei me tiedetä mitä me ei tiedetä”, kun puhuttiin kulttuurisista eroavaisuuksista. Hänen vinkkinsä oli, että ei kannata olettaa mitään, vaan avoimesti kysyä ja keskustella, koska kulttuureissa on eroja.

Muutos monimuotoisiksi työpaikoiksi ei tapahdu vain yritysten toimilla, vaan muutos vaatii toimia myös yhteiskunnalta. Miten voidaan varmistaa, että osaajien lapsille löytyy opiskelupaikka? Miten tuetaan myös puolisoiden työllistymistä ja että heidän työnhakutaitonsa vastaavat suomalaista tapaa toimia? Miten autetaan tänne muuttaneita juurtumaan yhteisöön ja löytämään paikkansa pohjoisesta? Yhteistyö ja aito halu muuttua asteen verran kansainvälisemmäksi ovat keskeisessä asemassa, jotta saamme houkuteltua alueellemme uusia kansainvälisiä osaajia ja pidettyä tänne jo tulleet osaajat alueella.

Mari Viirelä
Palvelusektorin johtaja
Oulun kauppakamari
mari.viirela@chamber.fi
050-4822305

Kategoriat:Kansainvälisyys, Osaaminen, Rekrytointi