”Markkinalla on varovainen ja odottava tunnelma”

Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari

Tuoreimman Kauppakamarien Talouskyselyn tulokset jakaantuvat voimakkaasti monessa kohdassa – on yrityksiä, joiden tilauskirjat ovat lähes ennallaan ja odotetaan edelleen kasvua. Toisaalta on yrityksiä, joiden tulevaisuudennäkymät ovat hyvin pessimistiä.

Oulun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi 115 yritystä. Vastaajista suurin osa, lähes 75 % oli pk-yrityksiä palvelualalta, teollisuudesta ja rakentamisesta.

Verrattuna viime vuoteen lähes kolmasosa vastaajista ilmoitti liikevaihdon kasvaneen ja hiukan yli kolmasosa sen pienentyneen. Sama jakautuminen näkyy myös tulevien liikevaihto-odotusten osalta, jossa lähes puolet arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan, yli 20 % sen kasvavan ja 30 % laskevan.

Työntekijämäärän osalta näkymät olivat saman suuntaiset – lähes neljännes arvioi työntekijämäärän vähentyvän ja yli puolet pysyvän ennallaan.

Yli 50 prosenttia Oulun kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tilauskannan olevan suurempi tai yhtä hyvä kuin viime vuonna ja lähes 60 % odottaa sen pysyvän samana tai kasvavan.

Odotukset ovat siis varsin kahtia jakautuneet. ”Koko rakennusalan tilanne on erittäin synkkä ja toistaiseksi mitään valoa ei ole näkymässä”, toteaa eräs vastaajista. Tunnelma on siirtynyt myös rakennustuoteteollisuuteen, jossa näkymät eivät ole hyvät vuodelle 2024, mutta jo vuonna 2025 uskotaan olevan parempi.

Tilanne on muuttunut vuoden aikana. Alkuvuosi oli vauhdikas. Loppukesällä tuli nopea käänne alaspäin. Yleisesti ottaen epävarmuus vaivaa ja se heijastuu myös vientiteollisuuden asiakkaissa

”Markkinalla on varovainen ja odottava tunnelma”, kiteyttää tunnelmat yksi kyselyyn vastannut Oulun kauppakamarin jäsenyritys.

Moni yritys on kumminkin löytänyt itselleen sopivan markkinaraon kasvattaa liiketoimintaansa – kun ei hankita uusia autoja, niin niitä huolletaan. Myös vihreä siirtymä tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja toimituksiin.

Nyt pitää uskaltaa olla rohkea ja katsoa, mitä tällainen murroskohta mahdollistaa.

Jari Tuovinen

toimitusjohtaja

044 313 4505

Kategoriat:Mielipide, Talous