Liikenteen vihreä siirtymä vaatii latausinfran kehittämistä

Mari Viirelä, Oulun kauppakamari. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Lomakausi on kiivaimmillaan, ja mökkikansana tunnettu Suomi liikkuu autoilla kohti vapaa-ajanviettopaikkoja. Suomessa on noin 2,7 miljoonaa henkilöautoa liikenteessä. Näistä reilulla kuudella prosentilla käyttövoima on muu kuin bensiini tai diesel. Kasvu on kuitenkin hurjaa – vuodessa näiden autojen määrä on kasvanut yli 40 prosentilla, eikä kasvulle näy loppua.

Kotimaan autoliikenne tuottaa noin seitsemän prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä, joista henkilöautojen osuus on reilu puolet. Suomella on määritelty ilmastotavoitteet hiilineutraaliuden suhteen, ja liikenteen vihreällä siirtymällä on siinä oma tärkeä roolinsa. Liikenteen vihreän siirtymän toteutumisessa latausinfralla on suuri merkitys.

Sähköautojen teknologia kehittyy koko ajan. Pitkien etäisyyksien Suomessa sillä on väliä, kuinka pitkälle yhdellä latauksella pääsee ja kuinka nopeasti auton saa ladattua. On täysin eri asia ladata akku vartissa useamman sadan kilometrin siirtymälle ja juoda odotellessa kupponen kahvia kuin odotella tunti tai toista ja tehdä sama uudelleen muutaman sadan kilometrin päästä. Auton akkujen “tankkaus” ei saisi viedä kohtuuttomasti aikaa ja vaikuttaa matka-aikojen pidentymiseen huomattavasti.

Pikainen silmäys ChargeFinder-palveluun osoittaa, että Suomella on vielä paljon tehtävää latausinfran kehittämisessä. Norja on sähköautoilun mallimaa latausinfran puolesta ja siellä sähköautoja onkin eniten maailmassa asukasta kohden. Naapurimme on panostanut sähköautoilun helppouteen. Tällä on vaikutusta esimerkiksi siihen, että Norjassa täyssähköautot hallitsevat uusien rekisteröityjen autojen tilaston kärkipaikkaa.

Autokannan sähköistyessä latauksen helppous voi muodostua matkailukohteen vetovoimatekijäksi. Sähköautoileva lomalainen tarvitsee virtaa myös autolleen nopeasti ja helposti. Nykyinen latausinfra Suomessa näyttää rakentuneen pitkälti yksityisten toimijoiden aktiivisuuden kautta.

Euroopan Unionilla on suositukset jakeluinfradirektiivissä latauspisteiden määrästä suhteessa täyssähköautojen määrään. Tällä hetkellä Suomi ei täytä suositusta. Jos latausinfran kehittämistä ei tehdä, se vaikeuttaa koko ajan enemmän sujuvaa liikkumista. Julkista pikalatausverkostoa tarvitaan tukemaan autoilun vihreää siirtymää. Uuden hallitusohjelman kirjaus toimenpideohjelman laatimisesta vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon laajentamisesta pääväylillä on tarpeellinen sujuvan liikkumisen takaamiseksi.

Mari Viirelä
Palvelusektorin johtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Vihreä siirtymä, Logistiikka ja liikenne, Matkailu