Lentoliikenne edistää alueiden elinvoimaa 

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto julkaisi selvityksen lentoliikenteen aluetaloudellisista vaikutuksista viime syksynä. Selvityksen viesti on yksiselitteinen – hyvin toimiva lentoliikenne lisää alueensa ja sen yritysten hyvinvointia. Numeroiden valossa tarkasteltuna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun osalta emme voi todeta, että meillä olisi hyvin toimiva lentoliikenne. Jos Kuusamossa tuskaillaan Helsingistä saapuvien koneiden kapasiteettia kantaa lomailijoiden talviurheiluvälineitä ja Kainuussa on stressattu, jatkuuko alueelle lentoliikenne ylipäänsä, niin Oulussa on reilun vuoden aikana kiristelty hampaita lentoliikenteen kapasiteetin ja lippuhintojen takia. 

Elokuussa 2023 Oulun kauppakamari selvitti yritysten lentoliikennetarpeita Oulun lentoasemalta. Kyselyyn sai jättää myös avoimia kommentteja ja niitä saatiinkin ennätyksellinen määrä. Viesti yrityksiltä oli selkeä – reitille halutaan lisää kilpailua. Avoin kilpailu tuo helpotusta sekä kapasiteettiin että lippuhinnoitteluun. Ratkaiseva kysymys onkin, kuinka halukkaita yritykset ovat omalta osaltaan sitoutumaan siihen, että pitkäkestoista kilpailua saadaan luotua. 

Lentoliikenteen operoiminen ei ole halpaa toimintaa ja on täysin ymmärrettävää, että siinä mukana olevat toimijat miettivät tarkasti, miten ja millä reiteillä saavat kulut katettua niin, että se kannattaa. Liike-elämän lainalaisuudet pätevät yrityksiin kaikilla aloilla. Ruotsissa on jo huomattu, mikä vaikutus lentoliikenteellä on alueiden elinvoimaan niillä paikkakunnilla, missä kilpailua ei ole: yritysten on vaikeampi saada väkeä töihin kauempaa, kun yhteydenpito sukulaisten kesken vaikeutuu, oppilaitosten vetovoima kärsii, kun on kallista käydä kotona ja yritykset siirtävät toimintojaan toisaalle kuluja karsiakseen. 

Pohjoisessa on vetovoimaa ja lentoyhtiöt tietävät sen. Lapissa on ollut ennätysmäärä suoria yhteyksiä eri puolille maailmaa kuluneen talven sesonkina ja Kuusamossakin on nähty uusi suora yhteys Keski-Eurooppaan tälle talvea. Ouluun on saatu ympärivuotinen lentoyhteys Müncheniin ja toivottavasti näemme uusia avauksia tulevina vuosina. Muistissa on kuitenkin myös epäonnistumisia ja lakkautettuja reittejä esimerkiksi Tukholmaan. Jotta Oulussa päästään samalle tasolle lentomatkustajien määrässä kuin ennen koronaa, vaatii se alueella kaikkien toimijoiden yhteen hiileen puhaltamista. Kysynnällä ja terveellä kilpailulla on tapana luoda uutta kysyntää, mikä generoituu niin yritysten kuin koko alueen eduksi. 

Mari Viirelä, Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja 

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne, Mielipide, Saavutettavuus