Kymmenessä vuodessa teollisuuden päästöt vähentyneet merkittävästi

Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen

Oulun kauppakamarin Teollisuuden ympäristövaliokunta on toiminut 1980-luvulta alkaen. Jo tuolloin halusimme kertoa alueemme teollisuuden investoinneista, joilla pyrittiin pienentämään ympäristövaikutuksia. Aikoinaan mm. valmistettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun biologian ja maantiedon opettajille ”kalvosettejä”, johon oli koottu informaatiota oman alueen päästökehityksestä. Järjestimme 1990-luvun lopulta aina 2000-luvun alkupuolelle myös pk-yrityksille ”hoksautustilaisuuksia” liittyen silloin esille nousseeseen ekokilpailukyky-termiin ja siihen, miten päähankkijayritykset entistä enemmän kiinnittävät huomiota myös alihankintaketjujen toimintaan ympäristövaikutustenkin osalta. Ympäristöystävällinen trendi on vahvistunut tämän päivän ESG-vastuullisuustoimenpiteiksi. Myös megatrendit tukevat vahvasti ympäristönäkökulmaa kaikessa ihmisten ja yritysten toiminnassa.

Järjestimme tammikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmastostrategiaan ja kuntien Canemure-hankkeeseen liittyen valiokuntamme toimesta ”Ilmasto-Cafeen” webinaarina. Voi todeta, että ohjelmamme kiinnosti ja sai jälkikäteen kovasti kiitosta.

Kerroimme alueen teollisuuden suulla eri toimialojen päästökehityksestä 2000-luvulta tähän päivään ja myös tulevaisuuden näkymistä. Ajatuksena oli myös nostaa esille, että vaikka nyt puhutaan erittäin laajalti ympäristöasioista, on teollisuus panostanut prosesseissaan hankkien parasta mahdollista teknologiaa koko ajan.

Halusimme siis myös näyttää maakunnallisille sidosryhmille, että tuloksia on siis jo saatu aikaiseksi; Energiateollisuuden osalta sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat valtakunnallisesti laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana 69%, kaukolämmön osalta lasku on ollut samalla tarkastelujaksolla 45%. Metsäteollisuuden osalta alueellamme päästöt veteen ovat puolittuneet ja ovat osittain vain neljäsosa aiemmasta. Päästöt ilmaan ovat pudonneet murto-osaan ja hiilidioksidipäästöjen osalta lähestytään 0-päästöä kesään 2022 mennessä. Terästeollisuudessa hiukkaspäästöissä tapahtui radikaali leikkaantuminen 2000-luvun puolessa välissä, kun tuotantoprosessissa tehtiin muutoksia. Edelleen hiilidioksidipäästöt ovat valtakunnallisesti merkittäviä, mutta juuri julkistettujen suunnitelmien mukaan prosesseihin tullaan tekemään suuria investointeja. Fossiilivapaa terästuotanto on tähtäimessä vuoteen 2045 mennessä.

Myös peräpeiliin kannattaa katsoa, vaikka tulevaisuutta tehdäänkin.

Esa Pellikainen
varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Mielipide, Teollisuus, Valiokunta, Ympäristö