Kuljetusalan huoltovarmuus on taattava Pohjois-Suomessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa myös Suomen elinkeinoelämään. Mitä pitempään sota Ukrainassa on kestänyt, sitä enemmän olemme kuulleet eri toimialoihin liittyvistä vaikutuksista. Osa vaikutuksista ei ole vielä realisoitunut, mutta kuljetusala on jo nyt kärsinyt rankasti sodasta, kun valmiiksi kallis dieselin hinta on noussut ennätyslukemiin.

Kuljetusalalla polttoaine muodostaa noin 26–30 % kustannuksista. Nyt nähty dieselin hinnan nousu vaikuttaa kustannuksiin noin 5–6 %. Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieselpolttoainetta noin 1,3 miljardia litraa vuodessa, jolloin yhden sentin korotus hinnassa tarkoittaa noin 13 miljoonan euron lisäkustannusta kuljetusalalle. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kuljetusbarometrin mukaan polttoaineen hinnan nousu on todella suuri uhka alan tulevaisuudelle, ja suuri joukko yrityksiä onkin jo laittanut vähintään osan kalustostaan seisontaan.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja noin 90 % tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä maanteitse. Seisonnassa oleva kalusto, koronapandemian aikana alkaneet konttipula ja hankaluudet maailman ja Suomen logististen ketjujen toiminnassa yhdistettynä kuljettajapulaan, pakotteisiin ja kohonneisiin polttoainekustannuksiin luovat sellaisen toimintaympäristön, että nyt on välttämätöntä tehdä nopeita päätöksiä tilanteen helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Suomen huoltovarmuuden varmistamiseksi on äärettömän tärkeää, että tavarat ja ihmiset liikkuvat. Valtaosa työikäisestä väestöstä erityisesti Pohjois-Suomessa joutuu liikkumaan autolla työpaikan ja kodin väliä päivittäin. Nykytilanteessa osalle pelkkä työpaikalle kulkeminen romahduttaa kotitalouden polttoaineiden kohonneiden hintojen vuoksi. Lisäksi kuljetusalan kustannukset nostavat myös koko elinkeinoelämän tuottamien tavaroiden ja palveluiden hintoja, mikä kiihdyttää inflaatiota.

Kannamme huolta alueemme tilanteesta, koska nojaamme vahvasti kumipyöräliikenteeseen tavarakuljetuksissa. Kuljetuspalveluilla on merkittävä rooli huoltovarmuuden takaamisessa. Jotta huoltovarmuus voidaan taata, on nyt aika tehdä päätöksiä, joilla turvataan kuljetusalan toimintaedellytykset. Jakeluvelvoitteen väliaikainen poisto ja dieselin polttoaineveron alentaminen energiaverodirektiivin minimitasolle – ensin suoraan veroa laskemalla ja myöhemmin ammattidieselin käyttöönoton myötä veronpalautuksena kuljetusyrityksille – ovat tehokkaita keinoja varmistaa tavaraliikenteen toiminta myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Taavi Heikkinen, Oulun kauppakamarin logistiikka- ja liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja

Aila Orabi, Oulun kauppakamarin logistiikka- ja liikennevaliokunnan puheenjohtaja

Mari Viirelä, Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne, Valiokunta, Kannanotto