Korkea rakentaminen Oulussa on mahdollisuus keskustan kehittämiseen

Kuvassa korkeita rakennuksia

Sanomalehti Kaleva julkaisi laajan artikkelin Oulun korkeasta rakentamisesta 10.12.2023. Oulun kauppakamari on huolissaan jutun yleissävystä. Aiheeseen liittyen Oulun kauppakamari teki noin neljä vuotta sitten kannanoton Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja järjesti useita tilaisuuksia, joissa läsnä olivat Oulun keskustan uudishankkeisiin liittyvät intressiryhmät, tärkeimpinä kehittämisen rahoittajat.

Näissä keskusteluissa korostui juuri Oulun kaupungin rooli kaupunkikehittämisen mahdollistajana – ei rajoitusten ja sääntöjen tekijänä. Oulussa on käynnissä useita hienoja urbaaneja ja merellisiä investointeja. Juuri nyt vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa tarvitaan enemmän innostavaa tukea kuin lannistavaa ohjesääntökeskustelua.

Aiemmin esillä ollut kaavoituksen ohjesääntö – jossa korkean rakentamisen osalta oli suunniteltu rajoituksia – päätettiin silloin tarpeettomana jättää viemättä poliittiseen päätöksentekoon. Toimintamalli on osoittautunut oikeaksi eikä Kalevan analyysikään osoittanut toteutuneiden rakennusten uhkaavan kaupunkikuvaa.

Rakentavin terveisin,

Oulun kauppakamarin Rakennusalan valiokunta
sihteeri Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari

Kategoriat:Kannanotto