Kielivaatimukset ulkomaisen työvoiman tulppana 


Kauppakamarit järjestivät Helsinkiin kokoontuneille kuutoskaupunkien luottamushenkilöille tilaisuuden, jossa esiteltiin osaavan työvoiman saantiin liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia yritysten näkökulmasta. Kuutoskaupunkien ryhmän muodostavat väestömäärältään maan suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. 

Työperäisen maahanmuuton edistäminen ja ulkomaalaistaustaisen työvoiman nykyistä parempi hyödyntäminen nousivat esille kaikissa puheenvuoroissa. Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä nosti esille julkistenhankintojen kielitaitovaatimukset.  

– Tämänhetkisten kielivaatimusten vuoksi palveluja tuottavat yritykset eivät voi palkata ulkomaista työvoimaa. 

Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen huomautti muun muassa koulutukseen liittyvistä yhteisistä haasteista. 

– Jatkossa yhä useampi työtehtävä edellyttää korkeakoulutasoista osaamista. Kasvukeskuksissa uudet työpaikat syntyvät asiantuntijatehtäviin. Siksi kuuden suurimman kaupungin korkeakoulujen riittävä resursointi on kyettävä takaamaan. Myös ammatillinen koulutus jatkuvan oppimisen toteuttajana on otettava täyteen käyttöön, Lahtinen esitti. 

Huolta kannettiin myös toisen asteen rahoitus- ja järjestämismallista. Uudistuksia tarvitaan, jotta tarvelähtöisyys ja joustavuus ohjaavat toimintaa ja koulutuksen kohtaanto suhteessa työvoimatarpeisiin ja alueen ikäluokkiin saadaan paremmaksi.  

Myös kuutoskaupunkien luottamushenkilöiden lääkkeet työvoimapulaan liittyivät pitkälti koulutuksen ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Luottamushenkilöiden puheissa esille nousivat jo työelämässä olevien osaamistason nosto jatkuvan oppimisen panostusten lisäämisellä, rohkeus palkata henkilöitä vajavaisemmalla kielitaidolla, panostukset puolisoiden työllistymiseen ja integraation tukeminen. 

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.) korosti, että ulkomaisen työvoiman pitovoiman parantamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän heille suunnattuja palveluja. 

– Kaupunkien tehtävänä on varmistaa, että kaikki löytävät peruspalvelut. Sen lisäksi tarvitaan viihtyvyyttä parantavia harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuria. Myös yleisellä ilmapiirillä on merkitystä. Meidän pitää olla suvaitsevaisia tulijoita kohtaan ja olla kiinnostunut tutustumaan muihin kulttuureihin. 

Teksti perustuu Matti Remeksen artikkeliin Helsingin seudun kauppakamarin nettisivuilla 

Kategoriat:Työvoima, Työperäinen maahanmuutto