Kauppakamarien ilmastokysely vahvistaa suuntaa – kymmenessä vuodessa teollisuuden päästöt vähentyneet merkittävästi

Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Alueen teollisuuden päästökehitys on 2000-luvulta lähtien ollut ympäristömyönteistä ja teollisuus on panostanut prosesseissaan parhaaseen mahdolliseen teknologiaan ja tuloksia on saatu aikaiseksi.

Energiateollisuuden osalta sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat valtakunnallisesti laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana 69%, kaukolämmön osalta lasku on ollut samalla tarkastelujaksolla 45%. Metsäteollisuuden osalta alueellamme päästöt veteen ovat puolittuneet ja ovat osittain vain neljäsosa aiemmasta. Päästöt ilmaan ovat pudonneet murto-osaan ja hiilidioksidipäästöjen osalta lähestytään 0-päästöä. Terästeollisuudessa hiukkaspäästöissä tapahtui radikaali leikkaantuminen 2000-luvun puolessa välissä, kun tuotantoprosessissa tehtiin muutoksia. Edelleen hiilidioksidipäästöt ovat valtakunnallisesti merkittäviä, mutta juuri julkistettujen suunnitelmien mukaan prosesseihin tullaan tekemään suuria investointeja. Fossiilivapaa terästuotanto on tähtäimessä. Peräpeiliin kannattaa katsoa, vaikka tulevaisuutta tehdäänkin kovalla vauhdilla ja vihreän siirtymän nimissä.

Kehityssuuntaa eteenpäin kuvaa kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemä ilmastokysely tehtiin 14.-16.3. Siihen vastasi 1182 erikokoista yritystä ympäri Suomen. Vastuullisuus, toimien taloudellinen kannattavuus ja mainehyöty ovat syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä selviää, että noin 90 prosenttia kaikista yrityksistä kertoo tehneensä ilmastotoimia. Reilu kolmasosa kaikista yrityksistä ja suurista yrityksistä yli 80 prosenttia on asettanut päästövähennystavoitteen. Lähes 60 prosenttia vastaajista arvioi, että ilmastotoimet ovat taloudellisesti kannattavia pitkällä tai jo lyhyelläkin aikavälillä.

Kun ilmastotoimia tarkastellaan yrityskoon mukaan, ovat suurimmat yritykset tarttuneet ilmastotoimiin huomattavasti pienempiä yrityksiä aktiivisemmin. ”Vientiyrityksillä ilmastoimien merkitys kilpailuedun lähteenä ja markkinoilla pysymisessä korostuu. Suuriin yrityksiin kohdistuu myös enemmän sääntelyä, ja niillä on käytössään enemmän resursseja ja osaamista kuin pienyrityksillä. Toimitusketjujen kautta suurten yritysten asettamat tavoitteet alkavat näkyä myös alihankkijoille

Teollisuusyrityksistä 30 prosenttia nimeää tärkeäksi syyksi ilmastotoimille yritysasiakkaiden vaatimukset. Vastaavasti 40 prosenttia teollisuusyrityksistä kertoo kehittävänsä tuotteita tai palveluita, jotka auttavat asiakkaita päästövähennyksissä, ja vajaa neljännes vähentää hankkimiensa raaka-aineiden ja materiaalien päästöjä. Yritysten ilmastotoimissa korostuu käytännöllisyys, kuten energiaratkaisut ja materiaali- ja jätevirtojen hallinta. Energiakriisin vaikutus näkyy energiatehokkuustoimissa, joita on tehnyt yli 65 prosenttia vastaajista.

”Suomalaiset yritykset ovat tarttuneet laajasti ilmastotoimiin sekä taloudellisista syistä että vastuullisuuden vuoksi. ”Markkinat puskevat nyt vihreää siirtymää eteenpäin voimakkaasti. Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen ja yritysten kasvua ja investointeja tukevat toimet kuten osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen ja sujuva luvitus tukevat sekä ilmastotoimia että Suomen talouden elinvoimaisuutta,”, tiivisti Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

Esa Pellikainen
varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Vastuullisuus, Ilmasto