Kauppakamari toivoo elinvoimainvestointeja Oulu2026-hankkeen myötä:

”Erinomainen mahdollisuus vauhdittaa alueen investointeja ja matkailupaketointeja”

Oulun kauppakamarin haluaa olla aktiivisesti mukana vauhdittamassa mahdollisuuksia hyödyntää Oulun valintaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 ja toivoo sen parantavan laajasti myös alueen elinvoimaa.  Oulun kauppakamarin toimitusjohtajan Jari P. Tuovisen mukaan kysymys on ennen kaikkea alueen vetovoiman ja pitovoiman lisäämisestä:

– Vetovoimaisten kulttuuritapahtumien lisäksi Oulu2026 on erinomainen mahdollisuus vauhdittaa alueen matkailun ja Oulun keskustan kehittämiseen liittyviä investointeja ja tuotteistuksia. Hyvä esimerkki alueellisesta yhteistyöstä on mm. Pohjolan Rengastie – noin 850 kilometriä pohjoista maisemaa: avomerta, jokisuistoja, metsäluontoa ja tunturia, kertoo Jari P. Tuovinen.

Tuovinen nostaa esiin konkreettisia esimerkkejä Oulun kaupungin vetovoiman kehittämisestä: vuoden 2025 asuntomessujen alkuun mennessä tarvitaan torin ympärille ainakin Torihotelli ja Kiikelin merikylpylä.

– Aivan upeaa olisi, jos myös Terva Tower olisi tuolloin pystyssä todellisena kauaksi näkyvänä Oulun maamerkkinä. Nyt olisi oiva paikka Oulun uuden kaupunginvaltuuston muodostaa heti valtuustokauden aluksi yhteinen näkemys ja päätökset myös Asemanseudun ratkaisuksi ja saada julkisen liikenteen keskukselle Oulun kokoinen ja näköinen sisääntuloportti, sanoo Tuovinen.

Oulun kauppakamari teki kesäkuussa kohdennetun kyselyn toiminta-alueensa matkailualan toimijoiden keskuudessa. Yksi kysymyksistä koski Oulu2026-hankkeen merkitystä elinkeinoelämälle alueellisessa mittakaavassa.

– Pidämme tärkeänä sitä, että koko alue näyttäytyy kulttuurimatkailuasiakkaille yhtenäisenä alueena. Olemme olleet mukana Oulu2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeen valmisteluissa. Olemme nostaneet alueemme vahvuuksista esille jo hakukirjavaiheessa mm. hirsi- ja puurakentamisen, kansallispuistot, Rajalta Rajalle -hiihtotapahtuman sekä Syötteen valoilmiöt, kertoo Pudasjärven Kehityksen toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara.

Luonto ja pyöräily ovat kesän matkailutrendit

Riikka Tuomivaaran mukaan Pudasjärven alueen matkailijavirrat ovat jopa hieman suuremmat kuin ennen koronaa. Pudasjärven Kehityksen matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi korostaa, että suotuisan kehityksen taustalla on kotimaan matkailun kasvun jatkuminen.

– Koko Pudasjärvi on enemmän kotimaisten matkailijoiden kiinnostuksen kohteena, emmekä alueena ole kovin paljon olleet aikaisemminkaan riippuvaisia kansainvälisistä matkailijoista. Toki isommat hotellit Syötteellä kaipaavat kansainvälisiä asiakkaita, mutta nekin ovat enimmäkseen pieniä ryhmiä tai omatoimimatkailijoita, sanoo Koutaniemi.

Hotelli Rukahovin hotellinjohtajan Lea Riekin mukaan matkailukesän trendeissä korostuu etenkin suomalaisten rakkaus luontoon:

– Pyöräily, ulkoilu ja päiväretket ovat tämän hetken hittituotteita. Erityisesti pyöräily nousee vahvasti esiin. Mutta kyllä luonnossa liikkuminen on erityisen iso juttu, sanoo Lea Riekki.

Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

Lisätietoja:
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044-3134505

Kategoriat:Investoinnit, Matkailu