Kalevan Laakkosesta Oulun Kauppakamarin puheenjohtaja 

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puheenjohtaja 2020-2023 Erja Sankari ja uusi puheenjohtaja Juha Laakkonen. Kuva: Teija Soini.

Oulun kauppakamarin syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen, joka on neljä vuotta puheenjohtajana toimineen ILOQ:n operatiivisen johtajan Erja Sankarin seuraaja. Sankarin puheenjohtajakaudella koettiin monenlaisia suuria muutoksia kansainvälisessä mittakaavassa. 

”Koronakriisin sekä maailman- ja turvallisuuspolitiikan muutosten myötä pohjoinen toimintaympäristömme on muuttunut. Katseet ovat kääntyneet entistä voimakkaammin idästä länteen. Pohjoisen painoarvo on kasvanut investointikohteena, ja matkailu on vireää. Turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta pohjoinen kanava Ruotsiin ja Norjaan on noussut uuteen keskusteluun”, summaa Erja Sankari puheenjohtajakautensa tapahtumia muuttuneessa toimintaympäristössä. 

Erja Sankarin mukaan uudessa tilanteessa turvallisuuspolitiikka ja huoltovarmuus puoltavat pohjoisen teollisuuden logistista vaihtoehtoa Etelä-Suomen satamista lähteville reiteille.  

”Laskelmien mukaan kaupallinen reitti Haaparannan kautta Ruotsin länsirannikon suuriin satamiin voisi olla pohjoisen teollisuusyrityksille kaupallisesti Etelä-Suomen reittejä kannattavampi ja palvelisi myös huoltovarmuustarpeita. Pelkkä huoltovarmuus ei reittien rakentumista ja investointeja mahdollista, mutta kaupallisen intressin ja huolto- ja turvallisuuspolitiikan tarpeiden kohdatessa merkittävät uudet avaukset ovat mahdollisia”, jatkaa Sankari. 

Juha Laakkonen aloittaa Oulun kauppakamarin puheenjohtajana ensi vuoden alusta. Laakkonen on toiminut Oulun kauppakamarin hallituksessa vuodesta 2017 lähtien, minkä lisäksi hän oli vuosina 2011–2014 Lapin kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Hänen mukaansa Oulun kauppakamari on onnistunut säilyttämään vahvan asemansa pohjoisen elinkeinoelämän puolestapuhujana maailman suurista muutoksista huolimatta: 

”Toiminta-alueellamme on meneillään tai suunnitteilla valtava määrä investointeja, jotka luovat positiivista tulevaisuuskuvaa. Tietenkin tämä aika tarjoaa elinkeinoelämälle myös haasteita, kun korkotaso on korkea ja taantuma vaikuttaa valtakunnallisesti. Investointien ansiosta pohjoisen merkitys on kasvanut, ja erityisen tärkeää kauppakamarin vaikuttamistyö on Pohjoisen ohjelman toteuttamisen varmistamiseksi eduskunnan päätöksenteossa. Siinäkin asiassa katson tärkeäksi yhteistyön Lapin kauppakamarin kanssa”, sanoo Juha Laakkonen. 

Syyskokous valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtajan Keijo Posion. Muu puheenjohtajisto koostuu kauppakamariosastojen puheenjohtajista, joista Jot-Rent Oy:n toimitusjohtaja Jari Riihijärvi (Raahen kauppakamariosasto) ja Kaisanet Oy:n toimitusjohtaja Jani Moilanen (Kainuun kauppakamariosasto) jatkavat tehtävissään. Kauppakamariosastojen puheenjohtajista Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Lämsä (Koillismaan kauppakamariosasto) ja Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila (Kalajokilaakson kauppakamariosasto) ovat uusia tehtävissään. 

Kauppakamarin hallituksen jäsenten nimilistan näet kokonaisuudessaan nettisivuiltamme: https://oulunkauppakamari.fi/vaikuttaminen/hallitus/ 

Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi. Oulun kauppakamari valittiin vuoden 2022 kauppakamariksi Suomessa. 

Lisätietoja: Oulunkauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044-3134505 

Kategoriat:Hallitustyö