Kainuussa tapahtuu paljon kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi

Kainuun kauppakamariosaston puheenjohtaja Jani Moilanen

Kainuussa on käynnissä paljon erinomaista kehitystä vihreän siirtymän rintamalla. Uusiutuvan energian merkitystä ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa ei tarvinne erikseen korostaa – tuulivoimaa rakennetaan ja päästöttömän tuotannon kasvu etenee jatkuvalla syötöllä. Samaan aikaan Kainuu houkuttelee ennätysmääriä matkailijoita nauttimaan alueen rikkaasta luonnosta ja monipuolisista aktiviteeteista.

Liikenteen sähköistymisen arvoketjussa Kainuu on vahvasti mukana Terrafamen tuottamilla akkukemikaaleilla, joiden hiilijalanjälki on markkinoiden pienin. Datatalouden mahdollisuuksissa suuntaa näyttää CSC:n Kajaanin ekosysteemi, joka on laajentunut merkittävästi. Tehokas ja sujuva datan hyödyntäminen on keskeinen tekijä uusien innovaatioiden ja kasvun luomisessa sekä uusien liiketoimintamuotojen, kuten alustatalouden, kehittämisessä. Samaan aikaan datakeskusten ekologisuus on yhä tärkeämpi vaatimus loppukäyttäjiltä. Kasvun merkitystä korostaa LUMIn datakeskuksen palkitseminen maailman vihreimpänä – Kainuussa osataan!

Kaisanet osallistui hiljattain valtakunnalliseen valokuitututkimukseen, jonka tulosten mukaan valokuitu on ympäristöystävällinen valinta – hiilijalanjälki on koko tuotteen elinkaaren osalta vain puoli promillea keskivertokuluttajan hiilijalanjäljestä. Kasvavan datamäärän siirrossa kuidun sähköntarve on huomattavasti pienempi kuin saman datan siirtäminen mobiiliyhteyksien kautta. Toimivien yhteyksien ansiosta etäterveydenhoito ja muut välttämättömyyspalvelut saadaan tuotua yhä lähemmäs jokaista kainuulaista, ja luotettava internetyhteys on myös perusedellytyksenä kotien yhä kehittyville älylaitteille ja yhteiskunnan digitalisoitumiselle.

Pohjoisen suomen saavutettavuudesta tuleekin pitää erityistä huolta elinvoiman säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Tällä saralla haasteita riittää, vaikka pohjoinen on jättimäisten teollisuuden investointien kohteena. Tuoreimpien tietojen mukaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maanteiden päällystysmäärät jäävät tänä vuonna vähäisiksi kasvaneiden kustannusten sekä edellisvuosia pienemmän rahoituksen vuoksi (Kaleva 29.3.2023). Lisäksi alueellinen lentoliikenne elää tilanteessa, jossa toiminnan jatkuvuus on pitkällä aikavälillä arvoitus.

Lentoyhteyksien, raideliikenteen ja tiestön tulee pystyä vastaamaan elinkeinoelämän tuomaan positiiviseen kehitykseen, sekä myös varautumaan mahdollisiin geopoliittisiinkin tilanteisiin, joita olemme joutuneet Euroopassa todistamaan Venäjän hyökkäyssodan osalta.  Digitaalinen saavutettavuus on tulevaisuutta, jota me kaikki tarvitsemme niin kuluttajina kuin elinkeinoelämän osalta, ja johon nojaamme entistä vahvemmin rakentaessamme kestävää tulevaisuutta! Näitä asioita toivomme uusien kansanedustajien ajavan eteenpäin.

Jani Moilanen
Kainuun kauppakamariosaston puheenjohtaja

Kategoriat:Saavutettavuus