Jatkuvuuden hallinta koskettaa meitä kaikkia

Sami Vartiainen, Koillismaan kauppakamariosaston puheenjohtaja

Yrityksen toiminta voi pahimmillaan pysähtyä odottamattomien häiriötilanteiden takia, jos yllätyksiin ei ole varauduttu. Myös Pohjois-Suomessa olemme viime vuosien aikana kokeneet niin pandemian kuin ilmastonlämpenemisenkin johdosta tapahtuneita liiketoimintaympäristöömme radikaalisti vaikuttaneita mullistuksia.  Jatkuvuuden hallinta koskettaa siis meitä kaikkia.

Yritykset luonnollisesti pyrkivät varautumaan todennäköisiin toimintaan vaikuttaviin poikkeamiin, mutta yhä useammin häiriö voi olla yllättävä ja odottamaton, esimerkiksi suuri luonnonkatastrofi, laaja sähkönjakeluhäiriö tai vaikka yrityksen avainhenkilöiden yhtäaikainen vakava sairastuminen. Valitettavasti toimintaamme vaikuttavat häiriötekijät voivat olla myös tahallaan aiheutettuja ja tarkoituksenmukaisesti yhteiskuntaamme horjuttamaan pyrkiviä, kuten olemme mm. kyberhyökkäysten ominaisuudessa todenneet.

Häiriötilanteen sattuessa kohdalle kaikilla meillä on siis tärkeä roolimme ehjän kokonaisuuden ja jatkuvuuden ylläpitämisen kannalta katsottuna. Keskinäisten riippuvuuksien takia erilaiset häiriöt vaikuttavat ja kertautuvat nopeasti kaikkiin yrityksiin, yhteiskunnan palveluihin ja toimintoihin. Tarvitsemme koko ajan sähköä, lämpöä, vettä, ravintoa ja tietenkin kuljetuksia ylläpitääksemme jo peruselintoimintoja yhteiskunnassamme. Uskonkin, että jatkuvuudenhallinnan merkitys on auennut monille yrityksille juuri pandemian myötä uudella tavalla.

Oulun kauppakamarin alueosastot kannustavat Pohjois-Suomen yrityksiä varmistamaan jatkuvuudenhallintansa jo nyt ennen kuin toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Samalla koko yhteiskunnan toimintakyky paranee. Keskuskauppakamari, Huoltovarmuuskeskus ja paikalliset kauppakamarit ovat aloittaneet mm. Lujat-kehityshankkeen, jossa koulutetaan yritysten vastuuhenkilöitä, selvitetään yritysten kykyä varautua hybridivaikuttamiseen, aktivoidaan tiedonvaihtoa ja tarjotaan matalan kynnyksen työkaluja jatkuvuuden hallintaan. Hanke on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Alueemme resilienssi, eli kyky kestää häiriötilanteita, on suurelta osalta riippuvainen elinkeinoelämän, eli yritystemme omatoimisesta varautumisesta. Yrityksillä on koostaan riippumatta suuri merkitys siinä, kuinka alueellamme selvitään yhteiskuntaamme kohtaavasta odottamattomasta ja yllättävästä tilanteesta. Tämän takia on tärkeää, että yritysten jatkuvuudenhallintaa kehitetään oma-aloitteisen aktiivisesti.

Sami Vartiainen
Puheenjohtaja, Koillismaan kauppakamariosasto

Kategoriat:Mielipide, Yritystoiminta