ICT-alan menestyksen takaavat yliopistotutkimuksen ja koulutuksen taso

Petri Kinnunen, Oulun kauppakamarin digitalisaatiovaliokunnan puheenjohtaja

Keskustelu Oulun yliopiston sijaintipaikasta on ollut viime aikoina erittäin vilkasta, mikä kertoo tietenkin siitä, että kyse on oululaisille ja koko Pohjois-Suomelle hyvin tärkeästä asiasta. Oulun kauppakamarin digitalisaatiovaliokunnassa käydyn keskustelun perusteella, oli yliopistolla kampus Linnanmaalla, keskustassa tai molemmissa, ICT-alan menestyksen takaavat koulutuksen ja tutkimuksen sisällölliset ja laadulliset asiat sekä tiivis yritysyhteistyö.

Oulun ICT-ekosysteemi on erittäin vahva ja monilla mittareilla toisella sijalla Suomessa pääkaupunkiseudun jälkeen. Arvioiden mukaan alalla työskentelee seudullamme noin 20.000 henkilöä. Yliopiston ja Oulun alueelle tehtyjen investointien merkitys on ollut sen kannalta äärimmäisen merkittävä. Oulun ihmeenä voidaan pitää paitsi ICT-keskittymän syntyä, myös sen vahvan aseman säilyttämistä kansallisesti sekä globaalisti viimeisen reilun 10 vuoden aikana koetussa ICT-alan murroksessa. Sen osalta ratkaisevaa on ollut korkea osaaminen, tekijöiden rohkeus ja intohimo sekä alan toimijoiden vahva keskinäinen yhteistyö sekä alueen vetovoima.

Digitalisaation mullistaessa eri toimialoja yksi toisensa jälkeen, kasvaa ICT-alan rooli entisestään. Tällä hetkellä suurin este kehityksen suotuisalle jatkumiselle on kriittinen pula alan osaajista. Oulun kauppakamarin muutama vuosi sitten tekemän osaajatarveselvityksen tulos oli – ala tarvitsee Pohjois-Pohjanmaan alueella yhteensä 1000 osaajaa vuosittain, joista suurimmat tarpeet Oulun seudulla. Tämä ei kosketa pelkästään teknologiatoimittajia, vaan myös muiden toimialojen esim. teollisuuden hyödyntäjäyrityksiä. Lokaalin koulutusjärjestelmän laadukkuuden ja tehokkuuden lisäksi kansainvälisten erityisosaajien saaminen yrityksiin on merkittävä näkökulma.

ICT-alalla etätyöt ovat olleet jo pitkään käytössä, viimeisen parin vuoden aikana tästä on tullut rutiinia myös monelle perinteisemmälle alalle. Pandemia on muuttanut isosti myös oppilaitos- ja tutkimusympäristöä. Tässä kehityksessä seinät tai fyysiset sijainnit menettävät merkitystään, ratkaisevaa on, miten pystytään hyödyntämään osaaminen, resurssit ja investoinnit mahdollisimman hyvin. Siksi pitää varmistaa, että alueella tarjolla oleva koulutus, tutkimus, yritysten toimintaympäristö sekä ympäröivä yhteiskunta palveluineen ovat korkeatasoisia kasvattaen siten alueen elinvoimaa ja mahdollistaen kilpailun huippuosaajista.

Petri Kinnunen
Puheenjohtaja, Oulun kauppakamarin digitalisaatiovaliokunta

Kategoriat:Mielipide, Osaaminen, Valiokunta, ICT-ala