ICT-alan koulutuksen ja yritysten yhteistyöuutiset osaajien saamiseksi

OSAO Tieto- ja viestintätekniikka
OSAO, Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

 1. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä etätoteutuksena. Avoin kaikille. Haku käynnissä, haku päättyy 21.11, koulutus alkaa 7.2.2023.
 2. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, tietoverkkoasentaja. Avoin kaikille. Haku käynnissä, haku päättyy 21.11, koulutus alkaa 7.2.2023
 3. Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto oppisopimuksella, vaatii alan työpaikan. Jatkuva haku.

Yhteyshenkilö: Juha Moilanen (mob. 050 433 7204) juha.moilanen@osao.fi

Oulun yliopisto (Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Teknillinen tiedekunta)

 1. 19.10.2022 Business Oulu, OAMK ja Oulun Yliopiston fasilitoima projektiklubi järjestävät yhdessä F2F-tilaisuuden Business Asemalla: “Energian kulutusjousto ja Energiayhteisöt”. Tilaisuuden tarkoituksena on energia-alan toimijoiden yhteistyön lisääminen ja uusien ICTtä hyödyntävien projektien muodostaminen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat/energian-kulutusjousto-ja-energiayhteisot.html
 2. Johtajuus poikkeustilanteissa -koulutus kehittää valmiuksia sopeutua ja toipua liiketoimintaympäristön häiriötilanteista. Kohderyhmä yrityksen johto, esim. laatupäälliköt ja kehittämistehtävissä työskentelevät henkilöt. Lisätiedot: https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/johtajuus-poikkeustilanteissa
 3. Yritysten tarpeisiin suunniteltu Towards Data Mining, eli datan käsittelyn verkkokurssi kehittää valmiuksia tekoälyn käyttöönottoon. Tekoälyn verkko-opintoihin kuuluva kurssi on suunniteltu yritysten tarpeisiin.

Oulun yliopisto koordinoimat yritysverkostot tarjoavat osaamista, teknologiaa, kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia TKI-projekteissa. Super IoT lähes 200 yritystä, Analytics+ ~40 yritystä ja WaterEcosystem  50+ yritystä.

Yhteyshenkilö: Pirjo Rousu (mob. 050 573 4763) Pirjo.rousu@oulu.fi

Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus
Oulun yliopiston Soft Landings -koulutukset tukevat kansainvälisten työntekijöiden rekrytointia yrityksissä. Koulutuksiin ovat lähettäneet osallistujia tähän mennessä lähinnä ICT-alan yritykset. Soft Landings -koulutustarjontaan on juuri tullut mukaan kolme uutta koulutusta.

 1. Soft Landings -työpaja esimiehille: https://www.oulu.fi/fi/soft-landings-tyopaja-esimiehille
 2. Soft Landings -työpaja tiimeille: https://www.oulu.fi/fi/soft-landings-tyopaja-tiimeille
 3. Soft Landings – puolisoiden orientaatiokoulutus https://www.oulu.fi/fi/soft-landings-puolisoiden-orientaatiokoulutus

Yhteyshenkilö: Monika Luukkonen, mob. 0400 464244, monika.luukkonen@oulu.fi

Oulun yliopisto, Innovaatiokeskus

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen Innovaatiokeskus auttaa elinkeinoelämää hyödyntämään tutkimustuloksia ja -osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja tukee tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä.

Yhteyshenkilö: Kaisa Still (+358 294 488 030) kaisa.still@oulu.fi

Oulun ammattikorkeakoulu, Informaatioteknologian yksikkö

 1. Yhteishaussa Oamkin hakijamäärät kasvoivat ICT-alalla. Erityisesti hakijoita oli paljon tammikuussa 2023 alkavaan uuteen yamk- koulutukseen Modern Software and Computing Solutions. Myös monimuoto-opiskeluun hakeneiden määrät kasvoivat. Alla yhteenveto aloituspakoista ja hakijoiden lukumäärästä.
 1. Maalisuora tapahtumassa 24.11. ICT-alan yritykset ja opiskelijat kohtaavat Linnanmaan kampuksella Business Cornerin tiloissa, yritysten ilmoittautumiset tapahtumaan  susanna.kujanpaa@oamk.fi
 2. Avoimen amk-opintojen tarjonta esillä uudella alustalla: https://ella.eduplan.fi/oamk

Teemme Oamkissa laajasti yritysyhteistyötä. Vuosittain olemme yhteistyössä yli sadan yrityksen kanssa eri foorumeilla. ICT-alan koulutuksissamme tehdään paljon yritysyhteistyötä opiskelijoiden tehdessä yrityksissä osana opintojaan yritysprojekteja, harjoittelua ja opinnäytetöitä.

Yhteyshenkilö: Susanna Kujanpää, susanna.kujanpaa@oamk.fi

Centria

 1. DUDE – koulutus malli ja hanke. Centrian kehittää DUDE-konseptia, jossa opiskelija pääsee kehittämään digi-taitoja omaan tahtiin ja omista lähtökohdista. Opetus vie opiskelijan tutustumaan yritysten toimintamalleihin ja käytänteisiin, sillä harjoitustöiden aiheet tulevat yrityksistä.
 2. Likiruoka hanke auttaa erityisesti harvaanasuttujen alueiden elintarvikealan (lähiruoka) tuottajia kasvattamaan olemassa olevaa ja synnyttämään uutta taloudellisesti ja ekologisesti kestävää liiketoimintaa. Hankkeen tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien eli ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjiien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella.
 3. Tutkimus- ja kehitystoimintamme avoin tapahtuma 6.10 Talonpojankadun kampuksella tutustuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaamme, uusimpiin ratkaisuihimme, sekä kampuksen laboratorioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Yhteyshenkilö: Marjo Heikkilä, Marjo.heikkila@centria.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:

 1. Käynnistimme ”Datasta Tekoälyyn” TVT-insinöörikoulutuksen Espoossa, saimme erinomaisen, liki viidenkymmenen osallistujan ryhmän, ja mikä ilahduttavinta, heistä parisen kymmentä naista.
 2. Jatkamme Raahessa jo useamman vuoden menossa olevia koulutuksia, tänä syksynä käynnistyi konetekniikan ja pelialan koulutukset
 3. Käynnistämme Kajaanissa tammikuussa DIEM-ohjelman, johon tulee opiskelijoita Aasian suunalta, tähtäimessä polkuopintojen suoritukset ja tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutuminen KAMKin ICT ohjelmiin vuonna 2024.
 4. TKI puolella merkittävin alaa koskeva hankesuunnitelman on Pelialan koulutuksen kehittäminen täysin englannin kieliseksi alkaen vuonna 2024, tässä vaiheessa vielä mietinnässä jääkö suomenkielinen Kajaanista kokonaan pois.
 5. NGS- Northern Game Summit- 10-vuotis juhlatapahtuma pidettiin 29-30.9.2022 kolmen vuoden tauon jälkeen, osallistujia oli liki 300, mikä puoltaa tapahtuman jatkamista edelleen ensi vuonna.
 6. CSC yksi maailman tehokkaimmista superkoneista, LUMI, vihittiin Kajaanissa käyttöön OKM toimesta kesän alussa, työntekijöitä CSC:llä Kajaanissa on jo kolmisenkymmentä ja kasvu jatkuu edelleen.
 7. ICT alan työpaikkoja on Kajaanissa tarjolla hyvin, osaajapulastakin yritykset kertovat
 8. KITKA Games, erään uusimman pelialan Kajaanilaisen yrityksen peli myytiin Yhdysvaltoihin

Yhteyshenkilö: jari.kahkonen@kamk.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

 1. Tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2023 on ennätyksellisen suuri määrä rahoitusta pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin (yrityksen kehittämisavustus) JTF-rahoituksen tullessa käyttöön (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto). Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutiskirjeestä
 2. ICT-alan työvoimakoulutukset ovat edelleen suosittuja hakijoiden keskuudessa.

Yhteyshenkilö: Päivi Jämsä, paivi.jamsa@ely-keskus.fi

Kategoriat:ICT-ala, Tietotekniikka