Askel kohti monipuolisempaa osaamista osatutkinnoilla

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus aikoo huomioida tutkintoja pienempien osakokonaisuuksien suorittamisen. Ensisijaisesti kannustetaan kokonaisten tutkintojen suorittamiseen, mikä on hyvä asia, koska ne ovat myös kelpoisuusedellytyksinä ja työn saannin edellytyksinä useisiin tehtäviin.  

Työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan ja vauhti ei tule hiljentymään. Siksi onkin hienoa, että hallitusohjelmassa huomioidaan tutkintoja pienemmät osakokonaisuudet. Tämä täsmäkoulutus on entistä arvokkaampaa muuttuvassa työelämässä. Ihmisten aiemmin hankittu osaaminen voidaan täysimääräisesti hyödyntää, kun osaamista täydennetään kokonaisten tutkintojen osakokonaisuuksilla. Tähän tähtää myös toinen hallitusohjelman kirjaus, joka koskee ulkomailla suoritettujen tutkintojen vastaavuusvaatimuksia. Työperäisen maahanmuuton lisääntyessä on tärkeää, että muualla kuin Suomessa hankittu koulutus voidaan tunnustaa ja toisaalta on olemassa yhtenäiset linjaukset tutkintojen yhteneväisyyksille. Kelpoisuusvaatimuksia on hyvä tarkastella, mutta se ei saa tapahtua turvallisuuden kustannuksella. 

Suomessa on iso joukko myös hyödyntämätöntä osaajapotentiaalia, kuten esimerkiksi osatyökykyiset tai työhaluiset eläkeläiset. Myös nämä osaajat hyötyvät kokonaisia tutkintoja lyhyemmistä koulutuksista osaamisen päivittämisessä. Osatutkintojen, erilaisten täsmäkoulutusten ja muun jatkuvan oppimisen riittävä tarjonta vaatii ratkaisuja, joilla taataan tarvittavat resurssit, jotta korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten perusrahoitus voidaan käyttää siihen mihin se on tarkoitettu – kokonaisten tutkintojen toteuttamiseen. 

Jo nyt on tarjolla esimerkiksi työvoimakoulutuksia, jotka perustuvat täsmäkoulutukseen tai osatutkintojen suorittamiseen. On tärkeää, että viranomaiset, oppilaitokset ja yritysmaailma tekevät saumatonta yhteistyötä, jotta koulutuksella voidaan vastata työmarkkinoiden tarpeisiin joustavasti. Osaamisen kasvattaminen muutenkin kuin vain kokonaisilla tutkinnoilla on aito mahdollisuus sekä työntekijöille että työnantajille. Yritykset saavat juuri heidän tarpeisiinsa koulutettua työvoimaa ja työntekijät kasvattavat ja päivittävät nopeasti ja tehokkaasti osaamispääomaansa, jolle on työmarkkinoilla kysyntää. 

Joustavuus on tullut jäädäkseen työelämän perusominaisuudeksi. Hallitusohjelmalla on mahdollisuus lisätä joustoja, jotka tuovat hyvää koko Suomelle.

Mari Viirelä

Palvelusektorin johtaja

050 482 2305

Kategoriat:Osaaminen, Työelämä