Aila Orabin ansiokasta työtä arvostettiin kauppakamariplaketilla


Oulun kauppakamarin syyskokouksessa muistettiin pitkään ja erittäin ansioituneesti kauppakamarityössä vaikuttanutta Postin aluejohtaja Aila Orabia myöntämällä hänelle kauppakamariplaketti. Plaketin reunaa kiertää latinankielinen kirjoitus: ”labor communis idem propositium”, joka suomennettuna tarkoittaa ”yhteinen työ, sama päämäärä”. Aila Orabi on toiminut usean vuosikymmenen ajan tämän ajatuksen mukaisesti liikenteen ja logistiikan saralla edistäen Oulun kauppakamarin ja koko kauppakamariryhmän nimissä tehtyä työtä. Aila itse kertoo: ”Olen ollut aina valmis vaikuttamaan ja panemaan itseni likoon logistiikan ja liikenteen toimintaedellytysten ja saavutettavuuden parantamiseksi, koska olen uskonut meihin, yhteistyöhön ja siihen, että palveluiden kustannustehokas järjestäminen tuo alueellemme kilpailukykyä ja vetovoimaa.”

Aila on toiminut niin Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa ja myös liikennevaliokunnassa, jossa hän on toiminut myös varapuheenjohtajana. Aila on ollut Oulun kauppakamarin hallituksessa täydet neljä vuotta ja toiminut logistiikka- ja liikennevaliokunnan puheenjohtajana yli vuosikymmenen. Aila on ollut loistava yhteistyön ja siltojen rakentaja eri toimijoiden välillä edistäen pohjoisen logistiikan ja liikenteen toimintaedellytyksiä. Aila toteaakin, että on saanut tehdä pitkäjänteisesti töitä pohjoissuomalaisen elinkeinoelämän hyväksi ja hänen sydämensä on aina sykkinyt Pohjois-Suomelle, ja Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa myös Oy Suomi Ab:lle.

Koko Oulun kauppakamarin puolesta haluamme osoittaa arvostuksemme ja välittää lämpimät kiitokset Ailalle. Tehdään yhdessä parempia ratkaisuja Suomelle tulevinakin vuosina.

Mikä on kauppakamariplaketti?

Kauppakamariplaketti on perustettu v. 1959 tunnustukseksi kauppakamarityössä ansioituneille henkilöille. Plaketti valetaan pronssista ja se on kooltaan 55*80 mm. Plaketissa on kauppakamarilaitoksen tunnuskuvan ohella kauppaa, teollisuutta ja liikennettä esittävät kuviot ja sen reunaa kiertää teksti ”LABOR COMMUNIS IDEM PROPOSITUM”.

Nyt myönnetty kauppakamariplaketti oli 36. Oulun kauppakamarin myöntämä tunnustus. Edellisen kerran Oulun kauppakamari on myöntänyt plaketin v. 2004. 

Kategoriat:Valiokunta, Hallitustyö