Norjan ja Ruotsin arktisen alueen rakennusprojektit helmikuussa 2023: 385 miljoonaa €. 

Uutisia Pohjois-Norjasta

Norja on myöntänyt 47 uutta öljy- ja kaasuetsintälupaa. Norjan öljyntuotannon odotetaan kasvavan 6,9 prosenttia tänä vuonna, kun taas kaasumäärien ennustetaan pysyvän ennallaan lähellä ennätyskorkeutta.

Pohjois-Norjan liikenteen infrastruktuuriraportti on julkaistu. Raportti löytyy osoitteesta https://www.kbnn.no/infrastruktur 

Kalateollisuuden kasvu tulee lisäämään raskaan liikenteen kuljetuksia joten tieverkostoa pitää kehittää huomattavasti. Kaksi kolmasosaa Norjan rekoilla kuljetetusta kalantuotannosta kulkee Ruotsin tai Suomen kautta. Raskaan liikenteen latausinfrastruktuurin kehitys pohjoismaisesta näkökulmasta on tärkeää myös Norjan kalateollisuudelle. Matkailuteollisuus lisää painetta lentokenttiin joiden kapasiteettia on vahvistettava. Pohjois-Norjan energiaintensiivinen teollisuus on keskellä investointibuumia. Vedyn, polttokennojen ja akkukennojen tonnien määrä jää kuitenkin vähäiseksi ja kuljetukset pääasiassa meriteitse. 

Stattnett suunnitelma sähköverkon uudistamisesta on työn alla ja julkaistaan 1.11.2023. Investointien lasketaan maksavan 60-100 miljardia NOK. Pohjois-Norjan osa tästä summasta on vielä epäselvää mutta sähkön siirtokapasiteettia pohjoisen ja etelän välillä tullaan kehittämään. Norjassa on viisi sähköaluetta ja pohjoisen sähkön hinta on kuluttajille huomattavasti halvempaa kuin etelässä. Pohjoisen hintaluokan sähköasiakkaat ovat myös vapautettuja sähköverosta ja arvonlisäverosta, mikä kasvattaa eroa.

Havila Kystruten ei kuljeta sähköautoja, hybridiautoja tai vetyautoja, syynä tähän on tulipalon pelko. Hurtigrutenilla on erilainen arvio ja se kuljettaa jatkossakin kyseisiä automalleja.

Uutisia Pohjois-Ruotsista  

Luulajan satama investoi. Suunnitteilla on 500 m pitkä, 140 m leveä ja 50 m korkea laivakatos, jotta lastaaminen myös huonolla säällä suojaisi lastattavaa tavaraa. Pohjois-Ruotsin osuus Ruotsin raaka-aineviennistä on jo 65 prosenttia ja Luulajan satamassa käsitellään vuosittain kahdeksan miljoonaa tonnia tavaraa. Tämän luvun odotetaan kolminkertaistuvan vuodesta 2020 vuoteen 2030. Samaan aikaan laivakäyntien määrän arvioidaan kasvavan 600 laivasta vuodessa yli 2 500 laivaan vuodessa. Maalle suunnitellaan 750 000 neliömetrin satama-alue, mikä vastaa yli sataa jalkapallokenttää. Se rakennetaan jossain määrin kierrätetystä ruoppausmateriaalista ”Malmporten” hankkeesta, joka sisältää Luulajan satamaan johtavan vesiväylän leventämisen ja syventämisen 15 metriin vuosina 2027-2028. Hanke sisältyy Ruotsin valtakunnalliseen infrastruktuurisuunnitelmaan 2018-2029. Sen arvioidaan maksavan noin 3,5 miljardia kruunua, josta noin 1,3 miljardia kruunua maksaa valtio. Kustannukset jaetaan valtion, Luulajan sataman ja LKAB:n kesken. LKAB investoi uuteen satama-alueen malmin välivarastointi- ja lastauslaitokseen.

Pikalatausinfraa sähköautoille rakennetaan vauhdilla. Hankkeessa OKQ8 ja Skellefteå kraft rakentavat 800 uutta pikalatauspistettä sähköautoille – ei vain pääteiden varsille, vaan myös pieniin paikkoihin Norrbottenin ja Västerbottenin sisämaahan. Laajennus on osa OKQ8 ja Skellefteå Kraftin viisivuotista investointia, ja se tarkoittaa, että vuoteen 2026 mennessä kaikille OKQ8:n 300 asemalle rakennetaan 800 uutta pikalatauspistettä – kaksi jokaista 150 kW:n latausyksikköä kohti. Norrbottenissa määrä on 19 ja Västerbottenissa 21 uutta latausasemaa.

Tammikuun 13. päivänä kuningas Kaarle XVI Kustaa vihki, Kiirunan Esrangessa, käyttöön uuden rakettirampin, joka mahdollistaa satelliittien lähettämisen kiertoradalle. Nyt neuvotellaan satelliittien omistajien ja rakettivalmistajien kanssa tulevista laukaisuista ja testeistä. Ensimmäisen satelliitin laukaisun odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 lopussa.

LKAB kertoi lehdistötilaisuudessa, että he ovat tehneet Euroopan suurimman harvinaisten maametallien löydön. LKAB:n Kiirunassa sijaitsevan Per Geijer esiintymässä saatetaan louhia kyseisiä maametalleja jopa miljoona tonnia. Esiintymästä tiedotettiin jo pari vuotta sitten mutta silloin puhuttiin rautamalmista 2000 metrin syvyydessä. Uutta tässä tiedotteessa on siis kyseiset harvinaiset maametallit.  

SSAB:n vuoden 2022 oikaistu liikevoitto oli 29,3 miljardia SEK (2021 18,8 miljardia SEK). SSAB Special Steel uskoo vuoden 2023 volyymien kasvavan >10% mutta hintojen laskevan 5-10%. Inflaatio ja korot sekä Ukrainan sota tuo epävarmuutta markkina tilanteeseen.

Koillisväylällä tapahtuu

Kyseisen informaation tarkoitus oli aukaista mahdollisuuksia yrityksillemme. Tämän hetken tilanteesta johtuen yrityksillämme ei ole mahdollisuutta tätä informaatiota hyödyntää, joten pidämme Koillis-Venäjän ja Koillisväylän informaatiossa tauon. Norjalainen High North News löytyy osoitteesta www.highnorthnews.com/en 

Lue koko BusinessOulun julkaisema Pohjois-Norjan sekä Pohjois-Ruotsin tarjouspyynnöt uutiskirje, täältä.