Stora Enso investoi tuotantosuunnan muutokseen vauhdittaakseen kasvua uusiutuvissa pakkauksissa

Stora Enso on päättänyt investoida noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Investointi tukee konsernin uusiutuvien pakkausten kasvustrategiaa lisäämällä kapasiteettia kasvavissa pakkaussegmenteissä. Tuotannon muunnetulla koneella arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella.

Oulun tehtaan toinen paperikone muunnettiin aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi vuonna 2021. Nyt myös toinen käytöstä poistettu paperilinja muunnetaan moderniksi ja joustavaksi kuluttajapakkauskartonkilinjaksi, jolla valmistetaan taivekartonkia (FBB) ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia (CUK). Linjan vuosikapasiteetti tulee olemaan 750 000 tonnia. Kartonkien loppukäyttökohteita ovat elintarvike- ja juomapakkaukset erityisesti pakaste- ja kylmätuotteille sekä kuivatuote- ja pikaruokapakkaukset. Kohdemarkkinoita ovat pääasiassa Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

”Uusiutuvat pakkaukset ovat jatkossakin suurin strateginen kasvualueemme. Markkinat kasvavat nyt ensimmäistä kertaa nopeammin kuin muovipohjaisten pakkausten markkinat. Nyt tehty päätös oli muita vaihtoehtoja tehokkaampi tapa hyödyntää olemassa olevia resursseja tuotteiden saattamiseksi markkinoille nopeasti ja kustannustehokkaasti. Meillä on hyvät edellytykset kasvattaa liikevaihtoamme ja markkinaosuuttamme”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa vuosina 2022–2025. Kun koko kapasiteetti on täydessä käytössä, investoinnin odotetaan saavuttavan Packaging Materials -divisioonan kannattavuustavoitteen eli 20 prosentin operatiivisen sidotun pääoman tuoton (ROOC). Vuosittaiseksi liikevaihdoksi arvioidaan noin 800 miljoonaa euroa.

”Investointi on iso askel eteenpäin Euroopan markkinoilla ja tekee Oulun yksiköstämme suuren mittaluokan tehtaan, joka parantaa sekä kuluttajapakkauskartonkien että aaltopahvin pintakartonkien eli kraftlinerien kannattavuutta ja kilpailukykyä. Muunnettu linja tulee olemaan Euroopan kustannuskilpailukykyisin taivekartonkikone ja mahdollistaa tuotannon optimoinnin ja kasvun muillakin tehtaillamme”, sanoo Packaging Materials -divisioonan johtaja Hannu Kasurinen.

Investointi tukee Stora Enson vastuullisuussitoumuksia. Se edistää kiertotaloutta lisäämällä Packaging Materials -divisioonan tuotevalikoiman kierrätettävyyttä. Myös laajuuden 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöt pysyvät alhaisella tasolla, sillä jo Oulun tehtaan ensimmäinen tuotesuunnan muutos vuonna 2021 vähensi niitä 80 prosentilla.

Investointi tuo Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa, sisältäen tukitoiminnot, ja työllistää lisäksi epäsuorasti noin 1 500 henkilöä. Uuden linjan kuitupuun vuosikulutus on noin miljoona kuutiometriä. Investointi vähentää konsernin riippuvuutta markkinasellusta noin 250 000 tonnilla vuodessa.

Lisätietoja medialle: 
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut: 
Anna-Lena Åström 
sijoittajasuhdejohtaja 
puh. +46 70 210 7691 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

Kategoriat:Investoinnit