Stora Enso hakee noin 50 kesätyöntekijää eri tehtäviin Oulun tehtaalle

Stora Enson Oulun tehtaalle haetaan noin 50 kesätyöntekijää ensi kesäksi erityisesti tuotannon ja kunnossapidon tehtäviin. Ensimmäiset kesätyöpaikkailmoitukset on julkaistu ja paikat ovat haettavissa tammikuun loppuun saakka. Stora Enson kesätyöntekijät arvostavat yhtiössä erityisesti mukavia työkavereita, mielenkiintoisia työtehtäviä ja kollegoiden tukea.

”Kesätyöntekijöillä on mahdollisuus päästä työskentelemään Oulun tehtaan tuotannossa, kunnossapidossa, ja laboratoriossa. Heillä on myös ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä Oulun tehtaan miljardi-investoinnin toteutumista”, kertoo Stora Enson Oulun tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila.

Oulun tehtaan kesärekrytoinnin kanssa yhtä aikaa on käynnissä myös investointiprojektin myötä tulevien tuotantolinjojen työntekijöiden haku. Toimihenkilöiden rekrytoinnit on aloitettu ja operaattoreiden ja kunnossapitäjien haku alkaa alkuvuodesta. Kaikkiaan Oulun tehtaalle rekrytoidaan noin 300 uutta työntekijää.

Yhteensä Stora Enso hakee noin 850 kesätyöntekijää 150 eri tehtäväkokonaisuuteen 11 tehdaspaikkakunnalle ja yli 80 puunhankintatoimistolle ympäri Suomea. Stora Enson vuoden 2022 kesätyöntekijöilleen toteuttaman kyselyn mukaan lähes 93 % kesätyöntekijöistä sanoo, että voisi hakea yhtiöön hyvin todennäköisesti töihin myös tulevaisuudessa ja lähes kaikki vastaajat ilmoittivat, että kesätyö vastasi kokonaisuudessaan erittäin tai melko hyvin heidän odotuksiaan (99 %).

Stora Enso on mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Yhtiö sitoutuu kampanjassa kuuteen vastuullisen kesätyön periaatteeseen, joiden avulla rakennetaan parempia kesätyökokemuksia. Nämä periaatteet ovat: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Hyvä referenssi tulevaisuuden uran kannalta

Stora Enson kesätyöntekijöilleen teettämässä kyselyssä parhaimmiksi seikoiksi kesätyössä nostettiin avun ja tuen saaminen työtehtävissä, hyvin kohtelevat työkaverit, riittävä turvallisuusperehdytys, mielenkiintoiset työtehtävät sekä avoin ja vastaanottava ilmapiiri. Kesätyötä yhtiössä pidettiin myös hyvänä referenssinä tulevaisuuden uralle.

”Stora Enso on työnantajana erittäin reilu ja mukava. Koin kuuluvani työyhteisöön, minuun uskottiin ja luotettiin ja minulle annettiin vastuuta. Sain kollegoiltani apua aina kun tarvitsin ja tykkäsin johtamistyylistä. Silmissäni Stora Enso nousi mahdolliseksi tulevaisuuden työpaikaksi, jonne haluaisin päästä”, sanoo kyselyyn vastannut kesätyöntekijä.

”Stora Enson kesätyöt ovat tähän mennessä olleet paras kesätyöni. Työtaakka on ollut sopiva ja perehdytys tarpeeksi kattava. Ilmapiiri Stora Ensossa on ollut ainakin kesätyöntekijän näkökulmasta aivan huippu”, toinen kesätyöntekijä kertoo kyselyssä.

Lisätietoja Stora Enson kesätöihin liittyen ja kaikki avoimet kesätyöpaikat löytyvät osoitteesta www.storaenso.com/kesätyöt.

Lisätietoja:

Juha Mäkimattila, Stora Enson Oulun tehtaanjohtaja, p. 040 740 3757
Anne Myllykoski, Stora Enson Oulun tehtaan viestintäpäällikkö, p 040 849 2024


Stora Enso on pakkaus‑, biomateriaali‑, puutuote‑ ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR‑todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

Kategoriat:Jäsenemme tiedottavat