Sitowise on vihreän suunnittelun edelläkävijä

Juha Kiviniemi ja Tomi Repo arvostavat Sitowisen saamaa tunnustusta. kuva: Mikko Käkelä Sähköinfo

Vuoden 2023 sähkösuunnittelijaksi on julkistettu Sitowise. Tunnustus jaettiin torstaina 28.9. Talotekniikka Next -tapahtumassa Lasipalatsin Bio Rexissä Helsingissä. Kunniataulun vastaanottivat sähkösuunnittelun johtaja Tomi Repo ja talotekniikan kehitysjohtaja Juha Kiviniemi.

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, joka tarjoaa palveluita liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin palveluihin.

Sitowisen juuret ovat vuonna 1976 kahdeksan insinöörin perustamassa, infrasuunnitteluun erikoistuneessa Suomalainen Insinööritoimisto -yrityksessä. Vuonna 2010 perustettiin talonrakennuksen suunnitteluyritys Wise Group Finland. Monien vaiheiden jälkeen Wise Group Finland ja Sito yhdistyivät vuonna 2017 ja niin syntyi Sitowise, joka on sittemmin laajentunut edelleen ja on nyt osa Ruotsissakin toimivaa Sitowise Group Oyj -konsernia.

Pääosin suomalaisomisteisen konsernin viime vuoden 204,4 miljoonan euron liikevaihdosta 152,5 miljoonaa euroa tuli Suomesta. Työntekijöitä on kaikkiaan yli 2 200 ja heistä noin 1 800 työskentelee Suomessa.

Sairaalakohteet erikoisosaamisena

Sähköpuolella yritys on erikoistunut suurten julkisten kohteiden sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien suunnitteluun. Infra-puolelta osaamista löytyy esimerkiksi tie- ja katuvalaistuksen suunnitteluun.

Sitowisella on parhaillaan käynnissä useita suuria terveydenhuollon kohteita, kuten Kymen keskussairaalan 60 000 kerrosneliömetrin laajennus ja peruskorjaus, Päijät-Hämeen keskussairaalan uusi osasto RV 8 ja useita pienempiä HUSin ja alan yksityisten toimijoiden kanssa tehtäviä peruskorjaushankkeita. Myös Vantaan Tikkurilan uuden keskustakorttelin ja Helsingin Lapinmäentien korttelin suunnittelu työllistävät juuri nyt useita talon asiantuntijoita.

Lisäksi yrityksellä on runsaasti kokemusta monien turvallisuuskriittisten kohteiden suunnittelusta. Turvapuolen suunnittelukohteista mainittakoon Kansallisteatterin juuri valmistuneen peruskorjauksen sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu, johon kuului esimerkiksi modernin äänievakuointi- ja paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu.

Valppaasti ja avarakatseisesti muuttuvassa maailmassa

Sitowise on aktiivinen sähköistysalan kehittäjä. Ympäristö- ja energiatehokkuusasioissa se haluaa olla ohjaamassa koko maan rakentamista ekologisempaan suuntaan.

Kestävän ja laadukkaan rakentamisen edistäminen on aina ollut yrityksen perusperiaate. Tällä vuosituhannella kestävyysajattelua on laajennettu kattamaan myös energiatehokkuus ja ekologinen kestävyys. Sitowisen sähkösuunnittelun johtaja Tomi Revon mukaan ympäristönäkökulmiin kiinnitettiin näihin päiviin saakka enemmän huomiota suurissa  kohteissa kuin pienemmissä projekteissa, mutta kiitos mm.  energian hinnan nousun, energiatehokkuus halutaan optimoida nykyisin kaikissa hankkeissa.

– Pitkäaikainen kokemuksemme aikaisemmin tiukkoina pidettyjen ympäristökriteerien mukaisten kohteiden suunnittelusta on tuonut meille valtavasti todella arvokasta osaamista, minkä ansiosta osaamme tuoda kestävää näkökulmaa nykyisin kaikkien kohteidemme suunnitteluun. Palveluksessamme on useita energiatehokkuuskonsultteja, joiden kanssa sähkösuunnittelijat tekevät aktiivisesti yhteistyötä. Tämä on tuonut uutta oppia ja käytäntöjä myös perinteisen sähkösuunnittelun puolelle, sanoo Tomi Repo.

– Maailma muuttuu kiihtyvässä tahdissa. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos, kasvava korjausvelka, digitalisaatio, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat ilmiöitä, jotka meidän on ymmärrettävä oman toimintamme lähtökohtina. Samaan aikaan innovaatiot suoltavat käyttöömme uusia älykkäitä laitteita. Kaikki tämä edellyttää meiltä jatkuvaa oppimista, avarakatseisuutta, valppautta ja ennakointikykyä sen suhteen, miten voimme parhaiten täyttää asiakkaittemme tarpeet nyt ja tulevaisuudessa, pohtii kehitysjohtaja Juha Kiviniemi.

Vastuullisuus johtotähtenä, loppukäyttäjien tarpeet huomioon

Yritys on kehittänyt käyttöönsä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen pohjautuvan arviointityökalun, joka on Vuoden vastuullisin digiteko 2023 -ehdokas –kilpailunkin ehdokkaana. Viime vuonna työkalua käytettiin yli 80 prosentissa kaikista projekteissa.

– Vastuullisuustyökalun avulla seuraamme, miten Sitowisen projektit edistävät kestävän kehityksen tavoitteita ja millaisia valintoja projekteissa tehdään. Näin loppukäyttäjille on mahdollista toimittaa eksaktia tietoa projektissa toteutuneista vastuullisista toimista ja niiden vaikutuksista, kertoo Tomi Repo.

Sitowise sai hyvän arvosanan omasta, viime vuonna teetetystä EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisesta vastuullisuusarvioinnistaan. Tomi Revon mukaan arvioinnin kohteeksi ”joutuminen” toimi opettavaisena kokemuksena monille talon asiantuntijoille ja toi hyödyllisiä ajatuksia myös yrityksen oman vastuullisuustyökalun kehittämiseen.

Sitowisen kehitysjohtaja Juha Kiviniemen mukaan EU:n taksonomia-asetukseen liittyvä vastuullisuusarviointi koskee suoraan vain yli 500 henkeä työllistäviä pörssiyrityksiä, mutta esimerkiksi kiinteistösijoittajien jatkuvasti tiukkenevien vaatimusten takia ympäristövastuullisuusnäkökulma on otettava nykyisin huomioon käytännössä lähes kaikkien suunnitelmien laadinnassa.

Arvot henkilöjohtamisen ytimessä

Sitowisen kaikki liiketoiminta pohjautuu yhteisiin arvoihin. Arvot korostavat luottamusta, asiakasymmärrystä, rohkeutta, yhteispeliä ja avoimuutta. Sitowisen arvojen mukainen toiminta mitataan niin arjen teoissa työyhteisöissä kuin liiketoiminnan päätöksissä ja ratkaisuissa.

– Monimuotoisten kohteiden aikaansaaminen vaatii suunnittelijoiksi ja tekijöiksi monimuotoisia ihmisiä. Tästä syystä monimuotoisuus, inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus, eli DEI-työ näkyy vahvasti koko organisaation tekemisessä, selvittää Juha Kiviniemi.

Rakentamisen vauhti hidastunut – kuinka tässä käy?

Rakennusalan suhdannekatsauksissa kuulee päivittäin huonoja uutisia. Valitettavasti alkuvuodesta rakentamisen aloitukset ovat vähentyneet verrattuna aiempaan.

– Kaikilla rakennusalan toimijoilla on nyt samat haasteet eikä se muuksi muutu ennen kuin olosuhteet rakentamisen markkinassa paranevat, Tomi Repo sanoo.

Alalla uskottiin pitkään korjausrakentamisen kantokykyyn, mutta nyt korkojen nousu on pakottanut myös taloyhtiötä siirtämään muita kuin välttämättömimpiä remontteja eteenpäin.

– Onneksi merkittävä osa kiinteistöjen omistajista ymmärtää, ettei rakennusten korjausvelkaa voi jatkuvasti kasvattaa, Juha Kiviniemi sanoo.

Huomionosoitus ilahdutti

– Rakennuttajia edustavalta RAKLI ry:ltä ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:ltä saatu Vuoden 2023 sähkösuunnittelija -tunnustus tuntuu hienolta. Huomionosoitus palkitsee sitä pitkäjänteistä työtä mitä Sitowisessä on tehty, toteavat Kiviniemi ja Repo.

Juha Kiviniemellä on jo kokemusta palkinnon saamisesta, sillä hän oli mukana vastaanottamassa Yhtyneille Insinööreille annettua Vuoden 2009 sähkösuunnittelijan kunniakirjaa. Sitowisen palvelukseen Kiviniemi siirtyi yrityskaupan myötä Yhtyneiden Insinöörien toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2019.

Kiviniemi osallistuu esimerkillisen aktiivisesti koko sähköistysalan yhteiseen kehittämiseen kymmenissä eri luottamustehtävissä, kuten mm. ST-kortistoa julkaisevan Sähkötieto ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä erilaisissa Sähkösuunnittelijat NSS ry:n luottamustoimissa.

YRITYSFAKTA

Sitowise Group oyj
Perustettu: 1976
Liikevaihto 204,4 miljoonaa euroa (2022)
Liikevoittoprosentti 6,4
Henkilöstö: 2 232 työntekijää
Liiketoiminta-alueet: Talo, Infra ja Digi. Ruotsi omana ryhmänään.
Listautuminen: Nasdaq Helsinki 25.3. 2021
Pääkonttori: Espoon Säterissä

RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry valitsevat Vuoden sähkösuunnittelijan nostaen näin esiin esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä ja sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia.

Valittavalta yritykseltä edellytetään kannattavan liiketoiminnan lisäksi korkeaa ja monipuolista osaamista, asiakaslähtöisyyttä, tinkimätöntä laatua, kehittyneitä työskentelytapoja ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Vuoden sähkösuunnittelija 2023 -yrityksestä:
– https://www.sitowise.com/fi
– Johtaja, sähkösuunnittelu Tomi Repo, puh. 040 137 7787, tomi.repo@sitowise.com
– Kehitysjohtaja, talotekniikka Juha Kiviniemi, puh. 044 373 3198, juha.kiviniemi@sitowise.com

Lisätietoja Vuoden sähkösuunnittelijan valinnasta:
– Toimitusjohtaja Marko Utriainen, STUL ry, puh. 050 335 4236, marko.utriainen@stul.fi
– Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry, puh. 040 844 2573, jyrki.laurikainen@rakli.fi

Kategoriat:Jäsenemme tiedottavat