Recion Oy suunnittelee isoa, erilaista teollisuuspuistoa Ylivieskaan

R-Park teollisuuspuisto v.2025

R-Park teollisuuspuistoon sata uutta työpaikkaa

Tuleva teollisuuden uusi keskittymä Ylivieskassa avaa yrityksille aivan uusia mahdollisuuksia menestyä. Recion toimii rakenteilla olevassa verkostossa veturiyrityksenä. Alueella jo toimivan Recionin rinnalle tulee uusia alan toimijoita, jotka hyötyvät alueen sijainnista, Recionin kone- ja tilaresursseista, raaka-ainehankinnoista sekä eri toimijoiden välisistä synergioista. Hankkeessa on tiiviisti mukana myös Ylivieskan Kehityspalvelut YTEK sekä Ylivieskan kaupunki.

Tavoitteena on Recionin Ylivieskan tehtaan edelleen kehittäminen sekä uusien yritysten sijoittuminen osaksi R-Park teollisuuspuistoa. Päämääränä on myös monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä edistää ja tukea alueen investointeja. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 100 seuraavien vuosien aikana.

Recionin tarkoituksena on luoda uusi alueellinen, erilainen metalliteollisuuden keskittymä, joka sijoittuu ja rakentuu Recionin omistamalle 10 hehtaarin tontille sekä sen välittömään läheisyyteen. Recionin Ylivieskan tehdas muuttuu moderniksi yritystoiminnan keskittymäksi, jossa yrittäminen, tieto- ja taitopääoma yhdistyvät uudella tavalla palvelemaan tulevaisuuden liike-elämän ja teollisuuden tarpeita. Teollisuusaluetta kuvaavia asioita jatkossa ovat mm. teknologiateollisuus ja uuden sukupolven tuotantoteknologia i4.0 sekä kiertotalous ja akkujen kierrätysteknologia.

Monien mahdollisuuksien teollisuuspuisto

Ylivieskassa on menossa tällä hetkellä myös akkujen kierrätysteknologiaan ja akkujen kierrättämiseen liittyviä laaja-alaisia EU-hankkeita, jotka tuovat tulevaisuudessa uutta yritystoimintaa Ylivieskaan. R-Park teollisuuspuisto tulee olemaan oleellinen osa tätä yritystoiminnan osa-aluetta ja se siten tukee osaltaan Ylivieskaan sijoittuvia kiertotalouden toimijoita. Myös Centrian ammattikorkeakoulun rooli jatkossa korostuu erityisesti uuden sukupolven tuotantoteknologian i4.0 käyttöönotossa.

Recion Oy suunnittelee sekä valmistaa asiakasräätälöityjä tuotteita ja vaativia putkistoratkaisuja asiakkailleen voimalaitoksiin ja prosessiteollisuuteen. Recion on yksi pitkäaikaisimmista ja monipuolisimmista vaativien putkistoratkaisujen valmistajista Pohjois-Euroopassa. Recionilla on myös vuosikymmenien kokemus mm. kuumasinkityksestä. Recionilla löytyy asiantuntemusta tavanomaisista toimituksista aina vaativien teknisten ja turvallisuusvaatimuksien täyttäviin toimituksiin asti.

Ylivieskan Kehityspalvelut YTEK on Ylivieskan kaupungin elinkeinoyhtiö, joka tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia elinkeinopalveluita. YTEK kehittää mm. yritysten toimintaedellytyksiä sekä tukee kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Ylivieskaan.

Ylivieskassa on vetovoimainen, tutkitusti kasvava ja kehittyvä yli 15.000 asukkaan seutukaupunki. Ylivieska sijaitsee rautateiden risteyskohdassa ja se on yli 76.000 asiakkaan kaupan ja palveluiden keskus. Sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella on taannut monialaisen liike-elämän kehityksen ja vilkkaan kulttuurikeskuksen.

Lisätietoa hankkeesta:
Toimitusjohtaja Jari Salo Recion Oy, puh. 050 543 4998 ja s-posti: jari.salo@recion.com
Toimitusjohtaja Sampo Siik Ylivieskan Kehityspalvelut YTEK, puh. 040 682 2190 ja s-posti: sampo.siik@ylivieska.fi
Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto Ylivieskan kaupunki, puh. 044 429 4210 ja s-posti: maria.sorvisto@ylivieska.fi