Hallitus auttaa aktiivisesti myös uusien markkinoiden ja asiakkaiden tunnistamisessa

Efficient Network Partner Oy:n hallitus koolla Limingan toimipisteessä. Vasemmalta Ilkka Säkkinen, Ahti Nurkkala, Juha Pyyhtiä ja Mikko Kurtti. Edustalla Tamminen Nuija. Valokuva: Mika Kulju

Liminkalaisen Efficient Network Partner Oy:n (ENP Oy) liiketoiminnan ydin on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen projektointi ja ylläpito. Vuonna 2015 perustetun ENP Oy:n asiakkaita ovat muun muassa valtakunnalliset ja alueelliset sähköverkko- ja teleoperaattoriyhtiöt sekä tuulivoimayritykset ja niiden urakoitsijayhtiöt.

ENP Oy on onnistunut kasvamaan kannattavasti toimialallaan haastavassa kilpailutilanteessa poikkeavan toimintamallinsa ansiosta. Vahvalla kumppaniverkostolla on toiminnassa suuri merkitys. Onnistunut hallitustyöskentely on ollut tärkeä osatekijä ENP Oy:n menestyksen rakentamisessa.

Yhtiö on osa ENP Group Oy:tä joka tähtää konsernina kohti tulevaisuuden energiaratkaisujen kokonaisvaltaista palveluntarjontaa.

– Tunnistimme jo yrityksen alkuvaiheessa tarpeen hyvälle ja kasvua tukevalle hallitustyölle, sitä olemme myös aktiivisesti pyrkineet koko ajan kehittämään. kertoo hallituksen puheenjohtaja Juha Pyyhtiä.

ENP Oy:n kasvu on ollut alusta asti voimakasta. Kun hallitukseen haettiin mukaan riippumattomia jäseniä, tavoitteena oli jatkaa yhtiön kannattavaa kasvua, vakioida prosesseja ja tarkentaa strategiaa ammattimaisen hallituksen avulla, sekä luoda ja toteuttaa yhtiölle pitkän tähtäimen kasvupolku.

Tällä uudella strategialla on jo toteutettu mm. konsernirakenne, jossa on suunnitelmissa laajentaa tulevaa liiketoimintaa perustettavien yhtiöiden avulla uusi toimialueille: esimerkiksi tuulivoima, sähkön siirtoverkot ja -asemat ja näihin liittyvä infrarakentaminen. Muun muassa markkina- ja asiakkuusselvityksien perustella aloitettiin vuosi sitten keväällä myyntipanostukset tuulivoimasektorilla. ENP Oy on otettu hyvin vastaan ja nyt on tilauskannassa puolenkymmentä urakkaa toteutuksessa sekä päänavaus myös suunnittelussa. Uusien liiketoimien myötä tähtäimessä on myös kasvu Skandinavian alueelle.

– Hallitustyö on aktiivista, vuorovaikutteista ja osallistavaa. Myös hallituksen riippumattomat jäsenet pitävät sovittuja yhteyksiä ja avaavat ovia ENP Oy:n sidosryhmiin ja asiakkaisiin, toteaa Ahti Nurkkala.

-Hallitustyön tavoitteellisessa ohjauksessa ja kehittämisessä käytetään mm. vuosikelloa, kirjallisia ja suullisia itsearviointeja sekä erityisiä, ajankohtaan sopivia kokousteemoja. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa ovat kaksipäiväiset kokoukset, joissa tarkastellaan laajemmin yrityksen toimintaympäristöä, avainmenestystekijöitä ja strategian toteutumista, kertoo hallituksen puheenjohtaja Juha Pyyhtiä.

Hallitus auttaa aktiivisesti yhtiön kehityskohteiden ja mm. uusien markkinoiden ja asiakkaiden tunnistamisessa. Vakiomuotoisella agendalla käsitellään säännöllisesti niiden etenemää ja annetaan tukea niiden suuntaamisessa ja toteuttamisessa. Muun muassa tuulivoimamarkkinoiden avaamisessa hallituksen riippumattomien jäsenten tukipanos on ollut ratkaiseva.

Yrityksen tavoitteena on kannattavan kasvun jatkaminen ja First North-listautuminen 2–4 vuoden kuluessa osana ENP Group Oy:ta.

– Markkina, jossa toimimme, on erittäin kilpailtu. Olemme kuitenkin osoittaneet, että kannattava kasvu on mahdollista. Keskeisiä menestystekijöitä ovat henkilöstö – josta merkittävä osa on myös yrityksen osakkaita – sekä kumppanuusverkostomalli, joka on allianssin tyyppinen projektin toteutusprosessi, jossa kaikki osapuolet menestyvät. Merkittävän lisän yrityksen kasvutarinaan on tuonut hallitustyön ammattimaistuminen, toteaa yhtiön perustajaosakas Ilkka Säkkinen.

Efficient Network Partner Oy ENP, www.enp.fi

Perustettu: 2015, kotipaikka Liminka, aluetoimipaikat Kajaani, Seinäjoki ja Kuopio

Liikevaihto 24,3 M€, liiketulos 1,51 M€, henkilöstö 53 (2021/3).

Hallitus: omistajajäsenet puheenjohtaja Juha Pyyhtiä ja Ilkka Säkkinen sekä riippumattomat jäsenet Ahti Nurkkala ja Mikko Kurtti.

Osakkaat: Pääosakkaat Juha Pyyhtiä ja Ilkka Säkkinen sekä 18 henkilöstöosakasta.

Efficient Network Partner Oy:lle myönnettiin Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n tunnustus vuonna 2021 hyvästä hallitustyöstä ”Huomionosoitus pohjoissuomalaiselle yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua”.

Kategoriat:Jäsenemme tiedottavat